Steno Partners

​​SDCC samarbejder tæt med alle Region Hovedstadens hospitaler om at løfte diabetesbehandling i regionen til verdensklasse.  Dette sker under ”Steno Partners”.