Brug af sensor

Hvordan bruges Flash Libre og hvad er effekten sammenlignet med almindelig blodsukkermåling? 

I projektet undersøges effekten Flash Libre glukosemåling sammenlignet med almindelig blodsukkermåling, samt effekten af kulhydrattælling med eller uden samtidigt brug af Flash Libre. 

Herudover har projektet til formål at udvikle undervisning til personer med type 1-diabetes og sundhedspersonale i brugen af Flash Libre, i kulhydrattælling og i beregning af insulindosis.

Initiativet foregår på SDCC, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Nordsjællands Hospital, Amager og Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. 

Der er tilknyttet en læge som projektleder, og projektet er i fuld gang med inklusion. Ultimo 2019 var 165 screenet for deltagelse og 70 havde gennemført. Inklusionen af nye deltager afsluttet i foråret 2020, og resultaterne forventes sidst på året.


Redaktør