Fælles diabetes-hjerte samarbejde

​Etablering af tæt samarbejde mellem kardiologiske afdelinger og diabetesambulatorier med henblik på at opspore diabetes og hjertekarsygdomme. Dette behandlingsinitiativ er aftalt med Steno Parterne.

​Formål

Etablering af tæt samarbejde mellem kardiologiske afdelinger og diabetesambulatorier med henblik på bedre opsporing af diabetes blandt personer med hjertekarsygdom og omvendt bedre opsporing af hjertekarsygdom hos personer med diabetes med henblik på bedre behandling.

Målgruppe

Personer med diabetes og hjertekarsygdom eller øget risiko for hjertekarsygdom.

Status

Samarbejde og koordineret forløb etableret på Nordsjællands Hospital. Nøglepersoner (fx diabetessygeplejersker) gennemgår indlagte personer i kardiologisk afdeling, som efter vurdering henvises til diabetesambulatoriet. Implementering på SDCC-Herlev og Gentofte Hospital er udsat til primo 2018 på grund af overgang af diabetologien fra Herlev og Gentofte Hospital til SDCC.

Lokation

SDCC, Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital.

Redaktør