Sundhedsfremme blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der tidligere har haft graviditetsdiabetes

​En eksplorativ undersøgelse af mulige indsatser rettet mod forebyggelse af type 2-diabetes.

Formål

At udvikle indsatser for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som tidligere har
haft graviditetsbetinget diabetes (GDM) og som er bosiddende i Københavns Kommune. Indsatserne har til formål at løfte den generelle sundhed og livskvalitet og mindske risikoen for, at kvinderne på sigt udvikler type 2-diabetes.

Målgruppe

Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der tidligere har haft graviditetsbetinget diabetes.

Status

En projektleder er ansat medio 2018. Interviews og workshops med sundhedsprofessionelle samt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er afholdt.

Lokation

Københavns Kommune.


Redaktør