Tværsektorielt samarbejde mellem hospital, regionskommune og almen praksis på Bornholm

​Udvikling af interventionsmodel, som gennem brugerinvolvering sigter at optimere tilbud, som tilpasses til personer med diabetes og multisygdoms ønsker, livssituation og ressourcer, samt at optimere samarbejdet på tværs af sundhedsvæsnets sektorer.

​Formål

At øge adgangen til og anvendelsen af forebyggelses- og behandlingsindsatser for personer med diabetes og multisygdom på Bornholm. Det skal ske ved at udvikle og evaluere en interventionsmodel, som har fokus på diabetes og multisygdom samt de relaterede risikofaktorer for personer, der er bosiddende på Bornholm.

Personer med diabetes og multisygdom skal opleve et bedre helbred og funktionsniveau gennem langsommere sygdomsprogression og færre komplikationer.

Målgruppe

Personer med diabetes og multisygdom, som er bosiddende på Bornholm i perioden 2018-2022 vil blive omfattet af initiativet.

Status

Initiativet er opdelt i 6 indsatsområder, hvoraf de to første er i gang og afdækker perspektiver på sygdommen og forløbet set fra personen med diabetes og fra den sundhedsprofessionelles perspektiv.
De første indledende workshops er afholdt, og yderligere dataindsamling vil ske  via audits, interviews og fokusgrupper med personer med diabetes og de sundhedsprofessionelle. 

Lokation

Bornholms Regionskommune, Bornholm Hospital og praktiserende læger på Bornholm.


Redaktør