Skræddersyet behandlingstilbud til unge med diabetes

​Dette behandlingsinitiativ er aftalt med Steno Parterne.

​Formål

Formålet med initiativet er at udvikle behandlingstilbud skræddersyet unge med diabetes (16-24 år). Et stærkere samarbejde mellem diabetesambulatorier, der behandler børn og unge, udvikles, ligesom at evidensskabende projekter initieres fx Skype-konsultationer, multifaktoriel intervention til unge med tilkobling af psykolog til ungeklinikken.

Midler

Der er afsat 0,5 mio. kr. per år i tre år til initiativet.

Redaktør