​​​​​​

Evalueringsrapporter

​Som led i de supplerende behandlingsinitiativer gennemføres en slutevaluering af projekterne. Evalueringsrapporter med bilag kan downloades herunder.

Her er evalueringsrapporter fra gennemførte projekter med de seneste præsenteret først. ​


Praktisk træning og uddannelse i mad og ernæring (FoodLab) til personer med diabetes og sundhedsprofessionelle

​Formål: at udvikle kurser i SDCC’s FoodLab-lokale med praktisk undervisning i mad og ernæring.

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og partnerhospitaler (RH, BFH, NOH, BOH, AHH) med visitationsmulighed til kurserne i kulhydrattælling for personer med type 1-diabetes.

Projektperiode: 2017 - 2021.

Download evalueringsrapport
BilagsrapportOptimering af behandling til personer med type 1-diabetes ved brug af Flash glukosemåler (ABC Flash)

Formål: At undersøge effekten af Flash glukosemåling (FGM) alene eller i kombination med undervisning i kulhydrattælling og brugen af en app til beregning af dosis af hurtigvirkende insulin (en automatisk bolusberegner, ABC) hos personer med Type 1-diabetes.

Desuden at
 udvikle undervisningskoncepter til personer med Type 1-diabetes og til  sundhedspersonale, der skal støtte op om brugen af FGM, evt. i kombination med oplæring i kulhydrattælling og brug af ABC, og derved gøre det lettere for personer med diabetes at leve med
sygdommen i hverdagen.

Projektet har været organisatorisk forankret hos: SDCC (projektledelse), Amager og Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet.

Projektperiode: 2018-2021.
Psykologer på SDCC

Formål: At styrke den psykosociale indsats for personer med diabetes og deres familier tilknyttet SDCC for at sikre:

  1.  Bedst mulig livskvalitet,
  2. Mindst mulige begrænsningerlivsudfoldelsen
  3.  optimalt patientcentreret samarbejde mellem personer med diabetes og sundhedspersonale om behandlingen af diabetes.

Projektet er organisatorisk forankret hos SDCC, Klinikken og Sundhedsfremme.

Projektperiode: 2018-2021.Sundhedsfremme blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der tidligere har haft graviditetsdiabetes

Formål: At udvikle indsatser for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som tidligere har haft gestationel diabetes mellitus (GDM) og som er bosat i Københavns Kommune. Der vil være en særlig afsøgning af muligheden for at anvende digitale platforme i kommunikationen med kvinderne.

Indsatserne har til formål at løfte den generelle sundhed og livskvalitet 
og mindske risikoen for at målgruppen på sigt udvikler type 2-diabetes.

Projektet er organisatorisk forankret hos  SDCC, Sundhedsfremme. Københavns Kommune og Center for Diabetes som samarbejdspartner.

Projektperiode: 2018-2020.
Fysisk aktivitet og uddannelse til personer med type 2-diabetes

​Formål: At udvikle de eksisterende motionstilbud på Herlev og Gentofte Hospital (HGN) og
Nordsjællands Hospital (NOH) til personer med type 2 diabetes (T2D). De eksisterende motionstilbud
på HGH (Gentofte matrikel) og NOH (Hillerød matrikel) skal beskrives og dokumenteres,
mens nye typer af motionstilbud skal udvikles, implementeres og dokumenteres.

Målet er, at personer med diabetes i Region Hovedstaden fra år 2020 tilbydes den bedst
mulige individualiserede træning – som standardbehandling.

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og HGH (Gentofte matrikel) og NOH.

Projektperiode: 2018-2021.


Videnskabelig artikel

'Effectiveness and acceptability of a pragmatic exercise intervention for patients with type 2 diabetes in specialized care'
Susanne Grøn Nielsen, Julie Hagstrøm Danielsen, Sandra Schade Jacobsen, Peter Lommer Kristensen, Heidi Storgaard, Stig Molsted, Tina Vilsbøll.

Diabetes Res Clin Pract. 2021 Dec 16​

​​
Redaktør