Evalueringsrapporter

​Som led i de supplerende behandlingsinitiativer gennemføres en slutevaluering af projekterne. Evalueringsrapporter med bilag kan downloades herunder.

​​​​​​​​​​​​​

Her er evalueringsrapporter fra gennemførte projekter med de seneste præsenteret først. ​


Screening og behandling af diabetisk øjensygdom

​Formål: At udvikle det eksisterende tilbud om screening, forebyggelse og behandling af diabetisk øjensygdom, uanset hvor på Region Hovedstadens hospitaler, personer med diabetes følges. Det eksisterende tilbud på SDCC fortsættes og screening på Region Hovedstadens øvrige diabetesambulatorier løftes til samme høje niveau. Nye typer af vurderinger skal udvikles, implementeres og dokumenteres på alle matrikler i Region Hovedstaden. Målet er, at personer med diabetes i Region Hovedstaden tilbydes den bedst mulige øjenvurdering med henblik på optimal forebyggelse af diabetisk øjensygdom.

Organisatorisk forankring: Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bornholms Hospital, Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet, Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet - Glostrup og SDCC.

Projektperiode: 2017-2021

Download evalueringsrapportTelemedicinsk intervention overfor unge med type 1-diabetes og et HbA1c > 70

​Formål:At afdække:
1.  Gennemførbarhed af telemedicinske konsultationer til unge med type 1-diabetes og et HbA1c > 70
2. Muligheder for optimering af teknologien ved telemedicinske løsninger
3. Potentiale for forbedring i diabetes regulation og diabetes stress, patienttilfredshed og generel udvikling i sygdomsforløb. 

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og partnerhospitaler (HGH, Herlev matrikel, NOH og Center for Telemedicin), som alle har haft til opgave at inkludere og følge de unge i projektforløbet. 

Projektperiode: 2017 til 2020 
Kompetenceudvikling i Københavns Kommune

Formål: At udvikle et kompetenceudviklingsforløb om diabetes, baseret på Train-the-Trainer-konceptet, som styrker personalets viden og færdigheder indenfor diabetesområdet. Det er målrettet sundhedsfagligt personale ansat ved den kommunale hjemme- og sygepleje og på plejehjem i Københavns Kommune.

Organisatorisk forankring: Københavns Kommune og SDCC 

Projektperiode: 2019-2022​


​Fælles diabetes-nyresamarbejde

Formål: Via et fælles diabetes-nefrologisamarbejde 1) sikre optimal behandling til brugere med diabetes og fremskreden nyresygdom og 2) sikre optimal diagnostik og behandling af brugere med ikke-diabetisk nyresygdom, som udvikler diabetes.

Organisatorisk forankring: SDCC, Klinikken og HGH, Nefrologisk afdeling. Rigshospitalet, Afdeling for Nyre-sygdomme og Afdeling for Hormon- og stofskiftesygdomme. Nordsjællands Hospital, Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling.

Projektperiode: 2017-2021.
Kompetenceudvikling i praksissektoren

​Formål: At udvikle og tilbyde relevant kompetenceudvikling til praksissektorens sundhedspersonale, som medvirker til at sikre værdifuld behandling og opfølgning for personer med type 2-diabetes. I projektet indgik som et delformål afprøvning af en interaktiv og eksplorativ tilgang som metode til at koble det praktiske og teoretiske felt sammen. Denne del evalueres også. Som led i dette blev også afprøvet en ny samarbejdskonstellation med en gruppe aktører indenfor efteruddannelse til praksissektoren. 

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og relevante parter fra efteruddannelse og kvalitet inden for praksissektoren samt samarbejdspartnere fra hospitaler og kommuner. 

Projektperiode: 2018-2022.

​Download evalueringsrapport
Bilagsrapport​Sammedagsscreening (Delinitiativ 3B) – målrettet sårbare indlagte personer med diabetes

Formål: 
  1. At øge deltagelsen i screeningsundersøgelser,
  2. At sikre opsporing af komplikationer og igangsættelse af nødvendig forebyggelse og behandling
  3. At sikre kvalitet, koordination, motivation og tryghed i forløb.
Organisatorisk forankring: Rigshospitalet (onkologiske og hæmatologiske afdelinger) og Bornholms
Hospital (alle indlagte) som projektudførende. Delinitiativet har refereret til styregruppen
for Sammedagsscreening.

Projektperiode: 2019-2021.​

Projektet er afsluttet før projektudløb, bl.a. fordi det har vist sig, at den gruppe af personer med diabetes, som initiativet var rettet mod, i væsentlig mindre grad end antaget findes på hospitalerne​Praktisk træning og uddannelse i mad og ernæring (FoodLab) til personer med diabetes og sundhedsprofessionelle

​Formål: at udvikle kurser i SDCC’s FoodLab-lokale med praktisk undervisning i mad og ernæring.

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og partnerhospitaler (RH, BFH, NOH, BOH, AHH) med visitationsmulighed til kurserne i kulhydrattælling for personer med type 1-diabetes.

Projektperiode: 2017 - 2021.

Download evalueringsrapport

BilagsrapportOptimering af behandling til personer med type 1-diabetes ved brug af Flash glukosemåler (ABC Flash)

Formål: At undersøge effekten af Flash glukosemåling (FGM) alene eller i kombination med undervisning i kulhydrattælling og brugen af en app til beregning af dosis af hurtigvirkende insulin (en automatisk bolusberegner, ABC) hos personer med Type 1-diabetes.

Desuden at
 udvikle undervisningskoncepter til personer med Type 1-diabetes og til  sundhedspersonale, der skal støtte op om brugen af FGM, evt. i kombination med oplæring i kulhydrattælling og brug af ABC, og derved gøre det lettere for personer med diabetes at leve med
sygdommen i hverdagen.

Projektet har været organisatorisk forankret hos: SDCC (projektledelse), Amager og Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet.

Projektperiode: 2018-2021.
Psykologer på SDCC

Formål: At styrke den psykosociale indsats for personer med diabetes og deres familier tilknyttet SDCC for at sikre:

  1.  Bedst mulig livskvalitet,
  2. Mindst mulige begrænsningerlivsudfoldelsen
  3.  optimalt patientcentreret samarbejde mellem personer med diabetes og sundhedspersonale om behandlingen af diabetes.

Projektet er organisatorisk forankret hos SDCC, Klinikken og Sundhedsfremme.

Projektperiode: 2018-2021.Sundhedsfremme blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der tidligere har haft graviditetsdiabetes

Formål: At udvikle indsatser for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som tidligere har haft gestationel diabetes mellitus (GDM) og som er bosat i Københavns Kommune. Der vil være en særlig afsøgning af muligheden for at anvende digitale platforme i kommunikationen med kvinderne.

Indsatserne har til formål at løfte den generelle sundhed og livskvalitet 
og mindske risikoen for at målgruppen på sigt udvikler type 2-diabetes.

Projektet er organisatorisk forankret hos  SDCC, Sundhedsfremme. Københavns Kommune og Center for Diabetes som samarbejdspartner.

Projektperiode: 2018-2020.
Fysisk aktivitet og uddannelse til personer med type 2-diabetes

​Formål: At udvikle de eksisterende motionstilbud på Herlev og Gentofte Hospital (HGN) og
Nordsjællands Hospital (NOH) til personer med type 2 diabetes (T2D). De eksisterende motionstilbud
på HGH (Gentofte matrikel) og NOH (Hillerød matrikel) skal beskrives og dokumenteres,
mens nye typer af motionstilbud skal udvikles, implementeres og dokumenteres.

Målet er, at personer med diabetes i Region Hovedstaden fra år 2020 tilbydes den bedst
mulige individualiserede træning – som standardbehandling.

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og HGH (Gentofte matrikel) og NOH.

Projektperiode: 2018-2021.


Videnskabelig artikel

'Effectiveness and acceptability of a pragmatic exercise intervention for patients with type 2 diabetes in specialized care'
Susanne Grøn Nielsen, Julie Hagstrøm Danielsen, Sandra Schade Jacobsen, Peter Lommer Kristensen, Heidi Storgaard, Stig Molsted, Tina Vilsbøll.

Diabetes Res Clin Pract. 2021 Dec 16​

​​


​​​

Redaktør