​​​​​

Nye supplerende behandlingsinitiativer i 2022

I 2022 lyder startskuddet til en række nye Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI), der ligesom de igangværende SBI'er skal afprøve og udvikle nye tiltag, som giver personer med diabetes flere gode leveår. Læs her om de fem nye programmer (med delinitiativer) og syv projekter, der bl.a. fokuserer på brug af ny teknologi, tværsektorielt samarbejde, diabetesbehandling for børn og unge og meget, meget mere.​

​​Den samlede tidsplan for nye SBI'er med start 2022.​​


Se tidsplanen i PDF

Programmer​Anvendelse af ny teknologi og farmaka i forebyggelse og behandling af diabetes nyresygdom

​Forbedre forebyggelsen samt behandlingen af diabetes nyresygdom og dermed videreudviklingen af erkendt diabetes nyresygdom gennem anvendelse af nye farmaka og udnyttelse af ny teknologi.
Læs resume

 • Diabetes Nyre Samarbejde 2.0 Implementering af nye guidelines. Læs resume
 • Fælles beslutningstagning og adhærens til beslutning om medicinsk behandling i diabetesnyreambulatoriet.Læs resume
 • Fortryksbehandling på SDCC ved øget anvendelse af døgnblodtryk. Læs resume 
 • Hjemmemonitorering af nyrefunktionen. Læs resume
 • Kontinuerlig glukosemåling til individualiseret behandling ved diabetisk nefropati. Læs resume
 • Kan telefonkonsultationer, med en diabetessygeplejerske målrettet brugernes individuelle behov, erstatte afbud og udeblivelse fra fremmødekonsultationer for diabetespatienter kompliceret med svær nefropati. Læs resumeDiabetes i en multikulturel kontekst

Skal udvikle og afprøve skalerbare indsatser målrettet personer med etnisk minoritetsbaggrundog diabetes, der fremmer lige adgang til sundhedsvæsnet. Dette skal mindske forekomsten af diabeteskomplikationer og højne sygdomsmestringen og livskvaliteten hos målgruppen.
 Læs resume

 • Særligt tværfagligt forløb for personer med type 2-diabetes og etnisk minoritetsbaggrund.
  Læs resume
 • Kost- og motionsindsats målrettet kvinder med gestationel diabetes. Læs resume
 • Uddannelse i kommunalt regi. Læs resume
StenoIT

Skal fremme bedre diabetesregulering og reducere psykisk belastning gennem optimal anvendelse af diabetesteknologi muliggjort af udvikling af en digital løsning, som samler al uploadet data fra diabetesteknologi i én samlet platform (Stenopool).
Læs resume

 • ​Stenopool – udvikling og implementering. Læs resume​
 • Efteruddannelse af insulinpumpebrugere med type 1-diabetes i at anvende teknologien bedre. Læs resume
 • Læringskabine – forberedelse til alternative konsultationer. Læs resumeStyrket diabetesbehandling og forebyggelse i en kommunal kontekst

​Skal styrke samarbejdet mellem SDCC og kommunerne i Region Hovedstaden omkring diabetesbehandling og forebyggelse mhp. at løfte kvalitet og kompetencer i kommunale diabetesindsatser. ​
Læs resume

 • Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg. Læs resume
 • Diabetes-stress interventioner for borgere med type 2-diabetes henvist til kommunal rehabilitering. Læs resume
Øjne

​At afprøve organisatoriske tiltag, der understøtter personen med diabetes compliance ift. øjenscreeninger og laserbehandling blandt personer der følges på SDCC.
Læs resume


 • Laserbehandling for proliferativ diabetisk retinopati (PDR). Læs resume
 • Øjenscreening af unge med diabetes ved brug af Optos vidvinkel fotografering af øjenbaggrunden Læs resume

​​Projekter


​Alternative behandlingstilbud til sårbare

​Skal afprøve en samarbejdsform der styrker et helhedsorienteret behandlingstilbud til multimorbide ​personer med type 2-diabetes (T2D), som er afhængig af hjælp fra sundhedsfagligt personale i håndtering af deres diabetes i hverdagen.
Læs resume​​​
Bedre databrug og samarbejde om behandling af T2D i almen praksis

​Optimere databrug og samarbejde om behandling af personer med type 2-diabetes (T2D) i almen praksis. 

​Læs resume​​
Sammenhængende og tryghedsskabende behandlingsforløb for børn og unge med diabetes

Skal skabe sammenhængende og tryghedsskabende behandlingsforløb for børn og unge med diabetes i overgangen fra indlæggelse på børneafdelingen på Herlev Gentofte Hospital (HGH) til udskrivelse til diabetesambulatoriet på SDCC. 

Læs resume​​
Afdækning af bevægeapparatsgener hos T1D på SDCC

​Skal afdække hyppigheden af bevægeapparatsgener hos personer med type 1-diabetes (T1D) tilknyttet SDCC, og i forlængelse heraf udvikle a) screeningsværktøjer, b) kompetenceundervisning af behandlere samt c) forslag til interventioner der kan optimere henvisning​s- og behandlingspraksis for bevægeapparatsgener.

Læs resume
​​
Forbedret diabetesbehandling under indlæggelse på ikke-endokrinologiske afd.

​Skal forbedre diabetesbehandlingen under indlæggelse på ikke-endokrinologiske afdelinger ved at etablere lokale diabetes organisationer på hospitalerne, udvikle SP-baseret værktøj til monitorering af behandlingskvaliteten, styrke videns- og kompetenceniveau, afprøve CGM til monitorering af blodsukkeret under indlæggelse og skabe mere tryghed hos indlagte personer med diabetes.

Læs resume


​​​

Kostindsats for børn og unge med T1D og deres familier

​Skal udvikle, afprøve og implementere forskellige hands-on kurser med praktisk undervisning i sund mad og kulhydrattælling målrettet børn og unge med type 1-diabetes (T1D) i forskellige aldersgrupper samt deres forældre.

Læs resume​​​​​

Udvikling af et avanceret og innovativt fod-forebyggelsesprogram til personer med diabetes i højrisiko for udvikling af alvorlige fodkomplikationer


Etablere et avanceret og innovativt fod-forebyggelsesprogram til personer med diabetes, der er i høj risiko for udvikling af alvorlige fodkomplikationer. Redaktør