Om Steno Partners

​SDCC samarbejder tæt med alle Region Hovedstadens hospitaler om at løfte diabetesbehandling i regionen til verdensklasse.  Dette sker under ”Steno Partners”.

​Steno Partners er etableret for at sikre tæt samarbejde mellem SDCC og de tætteste kliniske partnere.  Samarbejdet skal bane vejen for at realisere visionen for alle Regions Hovedstadens diabetespatienter: Patientcentreret diabetesbehandling i verdensklasse.


Om samarbejdet

Steno Partners-samarbejdet skal sikre, at SDCC og partneren:

 • sammen identificerer mulige samarbejdsflader og -projekter
 • udvikler, udfører og løfter patientbehandlingen i regionen
 • indgår i gensidigt forpligtende samarbejder om diabetesindsatsen
 • udveksler personale ad hoc eller formaliseret (delestillinger)
 • udarbejder fælles forskningsansøgninger til Steno Grants puljen

Steno Partners består af

 • Amager og Hvidovre Hospital
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Bornholms Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Nordsjællands Hospital
 • Rigshospitalet 

Steno Partners aftaler

Steno Partners samarbejdet er formaliseret i Steno Partners aftaler, som beskriver konkrete indsatser og projekter, der skal samarbejdes om. De enkelte aftaler kan læses herunder.

Steno Partners Forum

​Steno Partners Forum er etableret med det formål at understøtte koordinering, samarbejde og videndeling om de aktiviteter, der igangsættes under Steno Partners Aftalerne. Hver partnerhospital har frikøbt Steno Partners koordinatorer, som deltager i det tværgående forum.

Forummet mødes 4 til 6 gange årligt, men har løbende kontakt og sparring med projektledere på SDCC.


Steno Partners koordinatorer

 • Thomas Peter Almdal, overlæge, Rigshospitalet (RH) (formand)
 • Allan Flyvbjerg, centerdirektør, SDCC (næstformand)
 • Ole Lander Svendsen, overlæge, Bispebjerg  Frederiksberg Hospital (BFH) (repræsentant i Steno Faculty)
 • Ole Snorgaard, overlæge, Amager Hvidovre Hospital (AHH)
 • Ulrik Pedersen-Bjergaard, overlæge, Nordsjællands Hospital (NOH)

Thomas Almdal er udpeget som formand for en ét-årig periode og Jørgen Rungby er udpeget som repræsentant i Steno Faculty for en tre-årig periode.Redaktør