​​​​

Diabetes i multikulturel kontekst

​Formålet med dette program er at styrke mulighederne for, at personer med diabetes og etnisk minoritetsbaggrund kan leve et godt liv med deres sygdom. Fokus er på at udvikle og afprøve kulturelt sensitive indsatser og modeller, der kan udbredes til andre dele af sundhedsvæsenet, og styrke viden og kompetencer blandt sundhedsprofessionelle for at understøtte borgernes egne beslutninger omkring deres sundhed. Indsatsen vil samtidig fokusere på at styrke tværsektorielt samarbejde og sammenhæng.

Der gennemføres tre projekter og to foranalyser:

 • Delinitiativ 1: Særligt tværfagligt forløb for personer med type 2-diabetes og etnisk minoritetsbaggrund
 • Delinitiativ 2: Kost- og motionsindsats målrettet kvinder med gestationel diabetes (GDM)
 • Delinitiativ 3: Uddannelse i kommunalt regi
 • Foranalyse: Samarbejde med almen praksis
 • Foranalyse: Samarbejde med civilsamfund

Målgruppe

Borgere med diabetes og etnisk minoritetsbaggrund:

 • Delinitiativ 1: 150-200 personer i behandlingsforløb i type 2-klinikken på SDCC
 • Delinitiativ 2: 150 kvinder med insulinkrævende GDM i behandling på SDCC
 • Delinitiativ 3: 50-60 borgere i tre Vestegnskommuner (Albertslund, Brøndby og Glostrup) der har type 2-diabetes og arabisk, urdu eller tyrkisk som førstesprog.

Samarbejdspartnere

Indvandrermedicinsk klinik (Hvidovre Hospital), Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler (Herlev Gentofte Hospital), udvalgte kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, København).

Deltagere fra SDCC

Klinikken, Enhed for Sundhedsfremmeforskning, Uddannelsesenheden.

Programperiode

2022-2025.

Brugerinvolvering

Der tilrettelægges brugerinvolverende processer for de enkelte initiativer, både inden de igangsættes og undervejs, mens indsatserne udvikles. Herved sikres, at initiativerne møder behovene hos målgruppen.  

Styregruppe

 • Ulla Bjerre-Christensen (SDCC), programejer)
 • Karina Nørby (Glostrup Kommune)
 • Dorte Lindqvist Hansen (SDCC)
 • Morten Hulvej-Rod (SDCC)
 • Janne Sørensen (Københavns Universitet)
 • Helle Ingmer (Amager Hvidovre Hospital)
 • Mohamed Aboh (MINO DK – Interesseorganisation for minoritetsetniske danskere)​

Resume af program- og initiativbeskrivelser

Redaktør