​​

Tværsektorielt samarbejde

​Formål med dette program et at øge tværsektorielt samarbejde for at skabe bedre forebyggelse og behandling af diabetes. Programmet består af fem delinitiativer.

De fem delinitiativer har fokus på  at:

Samarbejdspartnere

Københavns Kommune, Bornholms Regionskommune, Amager Hvidovre Hospital, Bispebjerg Frederiksberg Hospital, Bornholms hospital, praktiserende læger, KAP-H, RIV og PLO-efteruddannelse (PLO-e).

Projekt​periode​

​​​2018-2022.​

Styregruppe

  • Allan Flyvbjerg (programejer, SDCC). ​​Der er etableret styregrupper på delinitiativniveau.​​
Redaktør