​​​​

Afdækning af bevægeapparatsgener hos personer med type 1-diabetes

Initiativ vedr. forebyggelse af sendiabetiske komplikationer.
Formålet er at afdække hyppigheden af bevægeapparatsgener hos personer med type 1-diabetes (T1D). Bevægeapparatsgener kan fx være frossen skulder,  karpaltunnelsyndrom, springfinger eller kuskefingre. 

Målgruppe

Voksne med type 1-diabetes samt klinisk relevant personale på SDCC.

Samarbejdspartnere

Danmarks Statistik.

Deltagere fra SDCC

T1D-teamet i Klinikken,
Enhed for Sundhedsfremmeforskning.

Projektperiode

2022-2023​.

Brugerinvolvering

I forbindelse med udvikling af et spørgeskema til undersøgelsen, inviteres brugere ind til en pilottest af spørgeskemaet både i opstart, undervejs og ved færdiggørelse.

Styregruppe

Anne Mette Rosenfalck (SDCC ansvarlig). Der er ikke etableret en styregruppe. 

Redaktør