​​​​​​​​​​​​​​​

Kostindsats for børn og unge med type 1-diabetes

Initiativ vedr. rehabilitering. ​Formålet med dette initiativ ​er at udvikle, afprøve og implementere forskellige hands-on kurser med praktisk undervisning i sund mad og kulhydrattælling målrettet børn og unge med type 1-diabetes (T1D) i forskellige aldersgrupper samt deres forældre. 

Projektets hovedleverancer er:

 • Foranalyse og design af de to indsatser
  • Afprøvning af indsats vedr. kurser i basal og udvidet niveau af kulhydrattælling kombineret med viden om sund mad for børn og unge med T1D og deres familier, udbudt til to grupper (dysregulerede (HbA1c >58mmol/mol) og nykonstaterede) i forskellige aldersgrupper
  • ​Afprøvning af indsats vedr. kurser i glutenfri kost og madlavning for familier med børn og unge med T1D diagnosticeret med cøliaki.​

Målgruppe

Indsatsen retter sig mod tre delgrupper:

 1. Børn og unge med type 1-diabetes
 2. Børn og unge med type 1-diabetes og højt langtidsblodsukker (HbA1c ≥ 58 mmol/mol)
 3. Bør​n og unge med type 1-diabetes, som har fået eller får stillet diagnosen glutenallergi (cøliaki) i afprøvningsperioden. I alt inkluderes 320 børn og unge med type 1-diabetes samt deres forældre.

Samarbejdspartnere

Ingen eksterne samarbejdspartnere​.

Deltagere fra SDCC

Diætister og patientkoordinatorer. Desuden involveres speciallæger i pædiatri og sygeplejerske ansat i SDCCs børn og unge team.

Projektperiode

2022 - 2024.

Brugerinvolvering

Med henblik på at få en samskabelsesproces med brugerne, vil der i projektperioden ske brugerinvolvering i form af fokusgruppeinterview med børn og unge med T1D og deres forældre, samt relevante behandlere tilknyttet Børneteamet på SDCC.

Styregruppe

 • ​​Dorrit Thorsen (formand)
 • Betina Ewers (ernæringschef)
 • Dan Grabowski (teamleder i sundhedsfremmeforskning)
 • Ina Ehlers Petersen (afdelingssygeplejerske).

Resume af initiativbeskrivelse

Redaktør