​​

Målsætninger for Region Hovedstaden

​Se de politiske målsætninger, regionen arbejder efter.

Patientens situation styrer forløbet ​​

Sundhedsvæsnet skal altid tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når patientens forløb tilrettelægges.

Patienterne har forskellige forudsætninger for at indgå i behandlingsforløb og opnå det bedste resultat af deres behandling. Derfor skal planlægning og gennemførelse af behandling tage udgangspunkt i patientens situation, forudsætninger, ressourcer og motivation.

Høj faglig kvalitet ​

Behandlingen i sundhedsvæsenet skal baseres på retningslinjer, der afspejler den højeste faglige standard på et givent område. Behandlingen skal være sikker, og der arbejdes systematisk med at reducere risici for skader og utilsigtede hændelser.

Ekspansive vidensmiljøer ​​

Region Hovedstaden står internationalt stærkt i forhold til markante vidensmiljøer, hvor generering af ny viden og innovation er i fokus.

Samtidig rummer Region Hovedstaden et af verdens bedste sundhedsvæsener med kort vej fra banebrydende kliniske forskningsresultater til ny og bedre behandling af patienterne, nye patenter og nye kommercialiseringsmuligheder.

Ved at satse på udvikling af det samlede vidensmiljø i hovedstadsregionen, får vi styrket den fælles indsats for den langsigtede udvikling
af vækst og livskvalitet.

Grøn og innovativ metropol ​​

Det, at være en attraktiv metropol, der kan tiltrække arbejdskraft og viden, er afgørende for, at regionen kan fastholde sine styrkepositioner. 

Region Hovedstaden er internationalt anerkendt for et attraktivt bymiljø, hvor man trygt kan færdes, og hvor der er adgang til både vand og grønne områder. Internationalt står regionen stærkt inden for det blå/grønne erhvervsliv, særligt med gode samarbejder med forskere og offentlige institutioner, der skaber innovative løsninger på globale samfundsudfordringer inden for klima og miljø.

Region Hovedstaden skal i højere grad være god til at udnytte det gode afsæt og indgå strategiske samarbejder om den blå/grønne og innovative metropol, der gør regionen attraktiv for borgere, turister, arbejdskraft og investeringer, og samtidig skaber potentiale for vækst på den internationale scene.​
Redaktør