Værdier for Region Hovedstaden

​​

Værdierne forventes at være styrende for ledere og medarbejderes daglige adfærd på arbejdspladsen.​

Professionalisme

Robusthed

Ordentlighed

Fremsynethed

Vi lægger vægt på professionalisme, forstået som faglig dygtighed og stolthed i alle funktioner. Vi lærer af de bedste – og vi lærer af vores erfaringer. Vi samarbejder aktivt og konstruktivt med kommuner og organisationer for at opnå den bedste kvalitet i opgaveløsningen.

Vi er en robust region – bl.a. i kraft af størrelse og styrke. En metropol. Vi udnytter denne fordel til bl.a. at etablere specialiserede tilbud af højeste kvalitet og til at skabe spændende, alsidige arbejdspladser med plads til udvikling og kreativitet.

Vi lægger vægt på ordentlighed i mødet med hver enkelt bruger, borger og patient – og i samarbejdet mellem kolleger, ledere og medarbejdere. Vi udviser respekt for den enkelte og for hinanden. Og vi er os vores ansvar og position bevidst.

Vi vægter fremsynethed og kreativitet og vi prioriterer tid og plads til forskning, kreativitet og udvikling højt, med det mål at fremme innovation og sikre bedst mulige forhold, sammenhæng og behandling for alle i regionen – nu og i fremtiden

Redaktør