Strategiske indsatsområder (Fokus & Forenkling)

Læs mere om de 5 strategiske indsatsområder, der sammen udgør strategien "Fokus & Forenkling", som Region Hovedstaden arbejder efter.

​Bedre behandling med Sundhedsplatformen

Med Sundhedsplatformen har vi samlet en lang række it-systemer i ét. Det vil betyde en lettere og bedre hverdag for både personale og patienter. Vi er i fuld gang med at udrulle Sundhedsplatformen, og i 2017 vil den være i brug på alle hospitaler i Region Hovedstaden.

Derfor fokuserer vi på, hvordan vi sørger for, at platformen understøtter en bedre behandling og en bedre arbejdsdag for medarbejderne. Det handler kort sagt om, hvordan vi kan høste de gevinster, som kan opnås med Sundhedsplatformen. Det gør vi eksempelvis gennem partnerskabet med patienten, hvordan vi deler erfaringer, og hvordan arbejdsgange kan tilpasses til Sundhedsplatformen og omvendt. 

Læs mere om Sundhedsplatformen på Sundhedsplatform.dk

Fremtidens Hospital

Frem til 2025 investerer Region Hovedstaden mere end 20 mia. kr. i nye hospitalsbyggerier. De nye fysiske rammer fysiske rammer skal gøre det muligt at tilbyde den bedste behandling, service og kvalitet for patienterne.

Fremtidens Hospital er ikke bare en ny bygning. Det er også rammen om mere effektive arbejdsgange, bedre logistik og et grønt miljø. Midt i alle forbedringerne er det et styrende element, at patienten er i fokus.  Det sker blandt andet med krav om enestuer til patienterne. 

Det danske sundhedsvæsen er højt specialiseret. Det sikrer et højt fagligt niveau, men det betyder også, at patienterne ofte bliver udredt og behandlet på flere afdelinger – nogle gange på samme tid. Nogle patienter føler sig derfor utrygge. De får en fornemmelse af, at der ikke er tilstrækkelig koordination og overblik over deres forløb. Den udfordring løser Region Hovedstaden gennem arbejdet med den strategiske indsats Patientansvarlig Læge. 

Den patientansvarlige læge skal sikre, at overgangen mellem afdelinger, hospitaler og sektorer sker så gnidningsfrit som muligt, og at patienterne altid ved, hvem de skal kontakte, hvis de har spørgsmål til deres samlede forløb. En styrket indsats vil bidrage til øget patientinddragelse, effektive og sammenhængende behandlingsforløb samt øget patienttilfredshed. 

Fælles om styrket forskning

Formålet med forskningen i Region Hovedstaden er at sikre sunde(re) borgere og patientbehandling i international topklasse. Forskningen skal ske i et samarbejde mellem sundhedsfaglige, forskere og uddannelsesinstitutioner. Den strategiske indsats "Fælles om styrket forskning" bidrager til Region Hovedstadens omstilling og udvikling til en forskningsinstitution med klare strategiske mål, så regionen også i fremtiden kan løfte større forskningsmæssige udfordringer. En styrket forskningsindsats bidrager til bedre patientbehandling, bedre økonomi i sundhedsvæsenet og et styrket samarbejde med centrale aktører både i og udenfor regionen.

Strategisk beskrivelse for Fælles om styrket forskning

Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer 

Målet med den strategiske indsats "Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer" er at udvikle samarbejdsformer sammen med patienterne, kommunerne og praksissektoren for at skabe sammenhængende, helhedsorienterede løsninger for patienterne. Samarbejde på tværs af sektorer er afgørende for at opnå et sundhedsvæsen af høj kvalitet, hvor patientens situation styrer forløbet. En styrket indsats på tværs af sektorer vil bidrage til, at patienterne får en bedre behandling, og at ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt. 

Strategisk beskrivelse for Sammenhæng for patienten på tværs af sektorerRedaktør