Henvisning til Steno Diabetes Center Copenhagen

​Alle personer fra Region H med nykonstateret type 1 diabetes skal pr. 1. januar 2017 henvises til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). 

Vi modtager patienter til diabetesambulatoriet i tidsrummet mandag - fredag kl. 8 - 16.  Da vi ikke har sengeafdeling tilknyttet SDCC, må patienterne ikke have ketoacidose på overflytningstidspunktet.

Kontakt: tlf. 39 68 08 00
Vagthavende speciallæge kan kontaktes på tlf. 29 78 65 61 kl. 8 - 16, gælder primært praktiserende læger og læger med diabetesspecifikke problemstillinger.

Uden for almindelig åbningstid kan vagthavende sygeplejerske kontaktes døgnet rundt på tlf. 39 68 08 00.

Behandlingstilbud

Type 1 diabetes  
 • Diagnostik og behandling
 • Kontrol af diabetesbehandling (3 – 4 årlige besøg samt efter behov)
 • Screening for komplikationer efter fastlagt program
 • Deltagelse i kurser, samtaleaftener og andre aktiviteter
 • Telefonisk sygeplejerådgivning 24/7

For unge i alderen 16 – 23 år
SDCC har en klinik for de unge med et behandlerteam, som er specialiseret i at kunne rådgive og behandle unge med diabetes.

For patienter med insulinpumpe
SDCC har et team, der specielt arbejder med insulinpumpebehandling - en behandling som over 700 af vores patienter bruger.

Type 2 diabetes

 • Diagnostik og behandling
 • Optimering af medicinsk behandling
 • Screening for komplikationer efter fastlagt program
 • Patientuddannelse – fire moduler med emnerne:
  1. Hvad er diabetes?  2. Mad og motion. 3. Fødder og bevægelse. 4.Min motivation for forandring. 
 • Deltagelse i kurser og andre aktiviteter
 • Telefonrådgivning 24/7

Forløbet strækker sig over ca. 9 måneder, hvorefter patienten afsluttes til kontrol i almen praksis (85%). Patienter med komplikationer eller med svær regulerbar diabetes tilbydes fortsat kontrol på Steno Diabetes Center Copenhagen.


Steno Diabetes Center Copenhagen behandler ikke
Patienter med insulinallergi og patienter med gestationel diabetes.

Redaktør