Borgermøde

​Region Hovedstaden opfører i perioden 2018-2020 Steno Diabetes Center Copenhagen, som er Skandinaviens største diabeteshospital. Hospitalet opføres ved siden af Herlev Hospital. Forberedelserne til byggeriet er i gang, og vi vil derfor gerne orientere alle interesserede om status for projektet.

Tidspunkt Ikon
Dato: 07-11-2018
Tid: 18:30 - 20:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Store mødesal, Herlev Hospital.

Tilmelding

​Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne.

På mødet vil repræsentanter fra Steno Diabetes Center Copenhagen og byggeriet fortælle om visionen, selve byggeprojektet og kommunikation til borgere undervejs.

Borgermødet vil bestå af korte oplæg og efterfølgende håber vi på en god dialog, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål.

Redaktør