Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

​Gå-hjem-møde for praktiserende læger.

Tidspunkt Ikon
Dato: 04-04-2019
Tid: 16:00 - 18:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Auditoriet – Bygning NSK
Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens vej 6, 2820 Gentofte

Tilmelding

Tilmelding via kursusportalen.

Steno Diabetes Center Copenhagen inviterer til gå-hjem-møde om type 2-diabetes behandling i almen praksis. Mødet tager afsæt i et højt fagligt niveau med oplæg om nyeste farmakologisk behandling af type 2-diabetes, efterfulgt af diskussion af cases fra hverdagen i almen praksis.


Formålet er at dele nyeste viden og debattere komplekse cases med praktiserende læger for at understøtte behandlingen af personer med type 2-diabetes i overgangen fra diabetesambulatorier til almen praksis.


Målgruppen er alment praktiserende læger.


Mødet vil foregå som en kombination af oplæg og case gennemgang.
Cases fra hverdagen i almen praksis omhandlende komplicerede patienter kan sendes til kamran.akram@regionh.dk


Gå-hjem-mødet har fokus på:

  • Insulinbehandling i almen praksis, indikation, opstart i almen praksis
  • GLP-1-RAs potential for kardiovaskulær outcomes
  • SGLT2-hæmere ny epoke i behandling for type 2-diabetes


Efter oplæg og diskussion af cases vil der være sandwich og lidt at drikke samt tid til netværk og videre dialog med oplægsholdere og mødedeltagere

Arrangør er Steno Diabetes Center Copenhagen, Uddannelsesenheden.

Tilmelding

Arrangementet er gratis men tilmelding er nødvendig.

Internt – i Region Hovedstaden

Eksternt – udenfor Region Hovedstaden

Tilmeldingsfrist er den 29. marts 2019

For yderligere information kontakt Kamran Akram tlf. 30 91 28 33 eller på e-mail


Redaktør