Fyraftensmøde: Rundt om overvægt

​Kan vi forebygge overvægt og svær overvægt? Hvordan behandler vi svær overvægt? Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på ikke at stigmatisere? Og hvordan skaber vi en respektfuld og ikke-stigmatiserende samtale om vægtrelaterede problematikker med patienter og borgere med overvægt eller svær overvægt? I samarbejde med Nationalt Center For Overvægt afholder Steno Diabetes Center Copenhagen fyraftensmøde for sundhedsprofessionelle i almen praksis, kommuner og regioner med opdatering af viden om overvægt anno 2023.​

Tidspunkt Ikon
Dato: 29-11-2023
Tid: 16:30 - 19:00
Sted

​Fællesarealet i klinikken
Steno Diabetes Center Copenhagen
Borgmester Ib Juuls Vej 83
2730 Herlev

​​​​​​​​​

​Deltag på fyraftensmødet for region Hovedstaden og bliv opdateret på viden om overvægt anno 2023.

Hvad får du med hjem?

Formålet med fyraftensmødet er at give deltagerne en opdatering på viden om overvægt. Derudover bliver der mulighed for at netværke med de andre deltagere, stille spørgsmål til oplægsholderne og gå i dialog omkring dit vidensbehov inden for overvægt. Du får blandt andet viden med hjem om:

  • Årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling af svær overvægt
  • Vægtstigmatisering og kommunikation om vægtproblematikker
  • Et konkret projekt, indsatsområde eller problematik i relation til overvægt

 Oplægsholderne


På fyraftensmøderne kommer du til at høre:

  • Jens Meldgaard Bruun, professor, overlæge og lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt
  • Pernille Andreassen, seniorforsker ved Nationalt Center for Overvægt
  • Carsten Dirksen, overlæge ved Overvægt og Ernæring ved Amager og Hvidovre Hospital

​​

Målgruppe

Fyraftensmøderne er målrettet sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder i regionen, almen praksis og kommunerne. Du skal deltage, hvis du ønsker en opdatering på viden om overvægt for at være bedre rustet til mødet med borgere og patienter med overvægt.

Deltagelse

​Deltagelse er gratis.


Redaktør