Kan diabetes fylde mindre - og alligevel gå godt? kom til informationsmøde

Er I forældre til et ungt menneske i alderen 12-17 år med type 1-diabetes,som bruger insulinpumpe og kontinuert glukosemåling? Og har I lyst til at høre om nye redskaber, der kan gøre jeres dialog om diabetes mindre stresset, så har vi et tilbud om at deltage i projekt, der har til formål at skabe en bedre kommunikation. Hør mere på informationsmødet. 

Tidspunkt Ikon
Dato: 28-11-2022
Tid: 16:00 - 19:00
Sted

​Steno Diabetes Center Copenhagen
Borgmester Ib Juuls Vej 83
2730 Herlev 

Tilmelding
Ingen tilmelding

​Formål

Formålet er at skabe bedre kommunikation mellem forældre og de unge, skabe bedre forståelse for hvordan verden kan se meget forskellig ud afhængig af om man er unge eller forælder.

Indhold

Til informationsmødet vil I høre om
a. Hvorfor laver vi dette projekt?
b. Hvad er træning i compassion og mindfulness
c. Hvorfor tror vi at lige netop det kan skabe bedre kommunikation i familien


Både unge og forældre er velkomne til informationsmødet. Der vil blive lavet særskilt aktivitet for de unge. Forældre uden unge er også velkomne da vi forventer at køre et forløb alene for forældre.

Baggrund for projektet

Er diabetes blevet en sten i skoen, en kilde til daglige skænderier eller bare negativ energi?


Børn og unge med diabetes er, som unge er flest; de har den samme trang til at løsrive sig og stå på egne ben. De gider ikke regler og alt for stramme rammer. De vil eksperimentere og afprøve grænser. De vil finde ud af, hvem de er. Problemet opstår, når forældrene ikke ser de unge – men ser konsekvenser i form af komplikationer eller måske endda et kortere liv. Hvordan passer I som forældre på jeres unge, uden at I selv får stress og angst af at tænke på, hvad der kan ske? Hvordan får I ro i sjælen og alligevel sikrer et vist sikkerhedsnet under jeres unge?

At leve med type 1-diabetes (T1D) kræver mange daglige beslutninger vedr. mad, motion og insulin. Det handler om at finde balancen mellem regler, som understøtter den unge og giver plads til den unge med diabetes kan løsrive sig og lære at klare sig selv. Hvordan støtter vi den unge i selv at mærke deres behov – uafhængigt af hvad deres blodsukker er. Hvordan lærer vi dem at eksperimentere og håndtere livet uden varige men. Vi ved, at der er større risiko for at udvikle psykisk sygdom hos børn og unge med diabetes sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Det samme gælder for forældre til børn og unge med diabetes. 
Derfor vil vi gerne give jer redskaber til at passe på jer selv.

​Compassion og mindfulness er redskaber, som vi ved kan skabe mere refleksion og mindre stress i hverdagen. Mindfulness betyder at være til stede i nuet uden at dømme hverken tanker eller følelser. Compassion er mindfulness, men inkluderer også en aktiv del, der rummer ønsket om aktivt at hjælpe og støtte. I dette nye projekt vil vi afprøve om træning i compassion (for forældrene) og mindfulness (for de unge) kan hjælpe jer til at få nemmere ved at tale om det, der er svært. Der vil blive lavet et kursus forløb både for forældre og unge og et kursusforløb kun for forældre. Målet er at diabetes kommer til at fylde det det skal og bliver lettere at leve med. Målet er at finde løsninger, som I alle i familien kan acceptere.

Vi har brug for dine input

  • Er der interesse for dette tiltag? 
  • Hvis ikke det har interesse - hvad skal der til for at gøre det til et attraktivt tilbud?
  • For jer der deltager  - har træning i compassion og mindfulness en positiv indvirkning på jeres liv?
Redaktør