Steno Rounds

På Steno Rounds i oktober vil Cathrine Juel Lau ​præsentere hovedresultater fra 'Sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2017'

Tidspunkt Ikon
Dato: 11-10-2018
Tid: 15:00 - 16:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 6
Auditoriet, NSK
2820 Gentofte

Tilmelding

​Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan også se med ved din PC, da Steno Rounds bliver livestreamet.
Se med her fra kl. 15

Om dagens foredrag: Hvordan går det med sundheden?

”Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017”, som blev offentliggjort i marts måned 2018 giver et godt indtryk af hvordan det går med sundheden i regionen. Formålet med sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er, at fungere som et planlægningsredskab på sundhedsområdet for kommuner og region. Ved hjælp af sundhedsprofilen kan beslutningstagerne se, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper, der er væsentlige at have fokus på, når der tilrettelægges sundhedsindsatser. 

Sundhedsprofilen omfatter to rapporter - en om borgernes sundhedsadfærd og risikofaktorer baseret på en spørgeskemaundersøgelse, og en om kronisk sygdom som primært er baseret på registerdata. Det er den fjerde sundhedsprofil i Region Hovedstaden for borgere på 16 år og derover. 

På mødet præsenteres hovedresultater fra rapporterne. Der vil både være fokus på udvikling i sundhedsadfærd og risikofaktorer (fx rygning, mental sundhed og overvægt) for befolkningen i Region Hovedstaden såvel som i forekomst af kroniske sygdomme. Social ulighed vil være et gennemgående tema. Der vil være resultater som kaster lys over motivation for adfærdsændringer og patientrettet forebyggelse. Endelig vil resultater om kontakter til sundhedsvæsenet og relaterede omkostninger blive præsenteret. 

Redaktør