Steno Rounds

Temaet for denne Steno Rounds er New Nordic Diet, hvor Lars Ove Dragsted og Sanne Kellebjerg Korndal holder indlæg.

Tidspunkt Ikon
Dato: 14-12-2017
Tid: 15:00 - 16:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 6
Auditoriet, NSK
2820 Gentofte

Tilmelding

​Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Lars Ove Dragsted, sektionsleder, professor ved Institut for Idræt og Ernæring,
Københavns Universitet holder oplæg om New Nordic Diet i relation til metabolomics og compliance.

I studiet af ny nordisk hverdagskost er der fokus på virkningerne på en række helbredsparametre; men hvis deltagerne trods den grundige kontrol med selve kosten ikke spiser de varer de får med hjem eller spiser en række andre fødevarer oveni, kan målingen af de sundhedsmæssige virkninger forstyrres. Det er derfor interessant at måle, hvor god deres efterlevelse (compliance) er i forhold til den kost, de skal spise ifølge studiets protokol.

Metabolomics er en metode, hvor man laver en profil af alle de metabolitter, man kan måle på én gang. Vi har anvendt en række forskellige meta-bolomics-teknikker til at analysere serum og urin fra interventionsstudiet med ny nordisk hverdagsmad. Resultaterne peger overvejende på god ef-terlevelse, men der er også deltagere, hvor vi ser klare afvigelser. Metabolomics-profilerne peger tillige på nogle af de virkninger på energiomsætningen, som den ny nordiske hverdagsmad har på deltagerne; dermed får vi yderligere indsigt i de sundhedsmæssige mekanismer, der ligger bag de gavnlige virkninger, der er fundet i studiet.

Sanne Kellebjerg Korndal, projektleder, Steno Diabetes Center Copenhagen holder oplæg om resultaterne fra interventionsstudiet beskrevet neden for.

New Nordic Diet (NND) er udviklet og defineret som en velsmagende og sund kosttype, der bygger på nordiske råvarer. NND blev udviklet i forbindelse med OPUS projekter på Institut for Idræt og Ernæring i 2009 med afsæt i Manifestet for det nye nordiske køkken fra 2004. I OPUS projektet blev de sundhedsmæssige effekter af NND undersøgt i et 6 måneders randomiseret interventionsstudie. Til studiet blev butiksmodellen benyttet, hvor alle fødevarer blev udleveret gratis efter ad libitum princippet til ca. 200 deltagere.

I oplægget beskrives arbejdet med at definere og udvikle NND og resultaterne fra interventionsstudiet præsenteres. Principperne for butiksmodellen og hvorfor denne metode er anvendelig i kost interventionsstudier vil ligeledes blive gennemgået. 
Redaktør