Temadag: Lancering af UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser

​Bliv klogere på erhvervsskoleelevers sundhed og trivsel - og hvordan vi kan arbejde med sundhedsfremme på erhvervsuddannelserne.

Tidspunkt Ikon
Dato: 09-03-2020
Tid: 12:00 - 16:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Auditoriet, Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 6, 2820 Gentofte

UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019 er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der tegner et nuanceret billede af erhvervsskolelevers sundhedsadfærd, trivsel og helbred. Undersøgelsen er den første af sin art, da den er repræsentativ på regionsniveau og for erhvervsuddannelsernes hovedområder. Desuden inkluderer den både hovedforløbs- og grundforløbselever samt EUD- og EUX-elever. Resultaterne i form af data om elevernes sundhed og trivsel præsenteres på denne temadag.

UNG19 viser, at det på en række områder går godt med erhvervsskoleelevers sundhed og trivsel men også, at der er en række områder med uhensigtsmæssig sundhed og trivsel. En rapport forventes publiseret i februar 2020.
Læs mere om projektet
Læs mere om projektet

Program

På temadagen vil vi dykke ned i data indenfor følgende temaer:

  • Trivsel og mental sundhed
  • Tobak og rygning
  • Kost og fysisk aktivitet


Efter hvert tema, vil der være inspirationsoplæg fra forskellige initiativer og projekter, der har arbejdet med det pågældende tema på erhvervsskoler eller lignende settings. Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor en række aktører vil stille skarpt på, hvorfor og hvordan vi kan blive bedre til at arbejde med sundhedsfremme på erhvervsuddannelserne. 

Den endelige program er  under udarbejdelse og vil  blive publiceret, når det er færdigt.

Målgruppe

Målgruppen for temadagen er alle aktører, som arbejder med eller har interesse i sundhedsfremme på erhvervsuddannelserne. Herunder ansatte på erhvervsskoler, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner m.fl. 

Kontakt

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Lene Winther Ringgaard på e-mail:  lene.winther.ringgaard@regionh.dk eller mobil: 2060 5411 / 2991 2083 


Redaktør