Seminar: The future of Health Promotion and Health Promotion Research

​Seminar om fremtiden for sundhedsfremme og sundhedsfremmeforskning. På seminaret præsenteres to nye internationale initiativer: "European Forum for Health Promotion Research" og "UNESCO Chair Global Health and Education".

Tidspunkt Ikon
Dato: 15-05-2019
Tid: 9:00 - 13:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Steno Diabetes Center Copenhagen,
Auditoriet, bygning NSK
NIels Steensens Vej 6
2820 Gentofte

Tilmelding

​Send en mail til Tina Fogh Nielsen: tina.fogh.nielsen@regionh.dk
Pladsen tildeles efter først til-mølle.

​Seminaret afholdes i fællesskab med European Forum for Health Promotion Research and UNESCO Chair Global Health & Education.

Redaktør