10 millioner til at bekæmpe social ulighed i idrætsdeltagelse

​Højere pigedeltagelse i gadeidrætsorganisationen GAME´s aktiviteter i boligområder er blot en af gevinsterne ved projekt ASFALT, der blev sat i gang i 2018 for at sænke tærsklen til idrætsfællesskaber. Derfor har projektet nu fået en bevilling på yderligere 10 millioner kroner til at styrke indsatsen mod social ulighed i sundhed. Projektet er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, GAME og Syddansk Universitet.

Vent...

Det er efterhånden velkendt, at social ulighed i sundhed og trivsel ofte ses i udsatte boligområder. Det kræver målrettede indsatser at forebygge uligheden i disse områder, og en af de indsatser har været projekt ASFALT.

ASFALT blev sat i gang af Steno Diabetes Center Copenhagen og gadeidrætsorganisationen GAME i 2018. ASFALT er bl.a. lykkedes med bl.a. at hæve pigedeltagelsen i GAME’s gadeidrætsaktiviteter, og nu har Novo Nordisk Fonden netop bevilliget 10 mio. kr. til at forlænge projektet med ASFALT 2. I ASFALT 2 er målet at implementere og evaluere de indsatser, der blev udviklet i ASFALT, så flere børn og unge fra udsatte boligområder kommer med i positive idrætsfællesskaber.

Rykke endnu mere i kampen mod ulighed i sundhed

GAME står for implementeringen i ASFALT 2, hvor forældreinvolvering, tættere bånd til lokalsamfundene og fokus på pigedeltagelse i gadeidrætsaktiviteter er nøgleord.

”Det er allerede lykkedes os at løfte pigedeltagelsen i vores aktiviteter markant med de værktøjer, vi har udviklet gennem første runde af ASFALT-projektet, og vi har allerede delt den viden med andre. Derfor er vi så glade for, at vi i samarbejde med Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen og nu også Syddansk Universitet kan fortsætte anden runde af projektet, så vi kan rykke os endnu mere i kampen om at bekæmpe ulighed i sundhed. Det er aktuelt i dag mere end nogensinde, hvor vi ser, hvordan COVID-19 sætter endnu flere streger under uligheden i Danmark,” siger Nikoline Olsen, som er leder af GAME’s Playmakerprogram.

Resultater til gavn for omverdenen

Indsatsen tager afsæt i GAME’s arbejde i udsatte boligområder, hvor frivillige, unge rollemodeller uddannes som gadeidrætsinstruktører (Playmakere) og driver ugentlige træninger i gadeidræt. Samtidig har projektet fokus på at belyse virkningerne af GAME’s tilstedeværelse i de udsatte boligområder.
Ud over de konkrete projekter indeholder ASFALT 2 også en evaluering af projekterne. SDCC og Syddansk Universitet står for evalueringen.

”GAME laver en kompleks, helhedsorienteret indsats målrettet en svær målgruppe i en svær kontekst, og i evalueringen arbejder vi med en række nye metoder og tilgange, som både kan favne indsatsens kompleksitet samtidig med at der genereres ny viden om indsatsens virkninger. Jeg glæder mig bl.a. til at undersøge, hvorvidt, hvordan og hvorfor målgruppen tiltrækkes og fastholdes i fysisk aktivitet og positive fællesskaber. Med midlerne til ASFALT 2, er Novo Nordisk Fonden med til at gå forrest og skabe rum for at meget komplekse – men virkelighedsnære og dermed bæredygtige – indsatser evalueres,” siger Charlotte Demant Klinker, seniorforsker i enheden for Sundhedsfremme på SDCC.   


Resultaterne af projektet bliver brugbare og naturligvis tilgængelige for en lang række tværfaglige forskningsfelter, organisationer, offentlige institutioner og andre aktører i udsatte boligområder.


Fakta om GAME Playmakerprogram 

I 2019 var gadeidrætsorganisationen GAME tilstede i 29 boligområder i Danmark, hvor lokale unge, frivillige Playmakere stod for at drive 62 træninger i streetbasket, dans, gadefodbold og street fit hver uge for lokale børn og unge. Sideløbende med træningerne deltager GAME’s frivillige Playmakere i uddannelsescamps, hvor der er fokus på konflikthåndtering, empowerment og planlægning af træningssessions.


Fakta om støtte til projektet

  • Novo Nordisk Fonden: 9.963.292 til GAME, Steno Diabetes Center Copenhagen og Syddansk Universitet i 2021-2023
  • Øvrige fonde, der også støtter GAME Community: Ole Kirks Fond, Det Obelske Familiefond og Kulturministeriet


Kontaktpersoner

  • GAME: Teamleder Nikoline Olsen, no@game.ngo, tlf. 3066 9250
  • SDCC: Teamleder og seniorforsker Charlotte Demant Klinker, charlotte.demant.klinker@regionh.dk, tlf. 27290680
  • Syddansk Universitet: Professor Jens Troelsen og Lektor Charlotte Skau Pawlowski,  Institut for Idræt & Biomekanik, forskningsenheden Active Living
    Mail: cspawlowski@health.sdu.dk , telefon: 61665006


Foto: GAME

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor