Diabetespatienter vinder 8 års ekstra levetid ved bredspektret og intensiv behandling

​Nye forskningsresultater fra det anerkendte danske Steno 2-studie viser, at en kombination af bredspektret medicinsk behandling og vedvarende undervisning om kost, motion og rygeafvænning kan forlænge type 2 diabetes-patienters liv som gruppe med 8 år.

Et hold danske forskere på Steno Diabetes Center i Gentofte påbegyndte i 1994 et 8-årigt behandlingsstudie med 160 patienter med type 2 diabetes. I det såkaldte Steno 2-studie blev patienterne opdelt i to grupper, hvoraf den ene halvdel fik konventionel diabetesbehandling og den anden gennemgik en intensiv eksperimentel behandling med fokus på bredspektret medicinsk behandling af forhøjet blodtryk, for store mængder fedtstoffer i blodet, forhøjet blodsukker og for megen albumin i urinen. Den omfattende medicinske behandling blev suppleret med vedvarende undervisning i sund kost, motion og rygeafvænning. 

Nu – 21 år efter forskningsprojektets start – kan forskerne konstatere, at patienterne med den flerstrengede og intensive behandling lever op til otte år længere end patienterne i den konventionelt behandlede gruppe. Resultatet, der i dag bliver udgivet i det internationalt anerkendte medicinske tidsskrift Diabetologia vækker begejstring blandt de forskere, der påbegyndte studiet i 1994. 

"Resultatet af vores undersøgelse er særdeles opmuntrende og understreger behovet for tidlig og intensiveret behandling af meget andet end det forhøjede blodsukker hos type 2 diabetespatienter. Nemlig forhøjet blodtryk, fedtstoffer i blodet, blodpladernes tendens til at klumpe sammen og albumin i urinen. Det tegner en langt mere optimistisk prognose for de diabetespatienter, som allerede nu modtager denne type behandling. For sagen er, at den oprindeligt eksperimentelle behandling, som vi introducerede i 1994, i dag er blevet standardbehandling af type 2 diabetes verden over" siger overlæge Peter Gæde fra Slagelse Sygehus.

Intensiv behandling og undervisning 

Alle 160 type 2 diabetes-patienter, der deltog i behandlingsforsøget, var i særlig høj risiko for at blive ramt af blodpropper i hjertet og hjernen og svære komplikationer i nyrer og øjne. Gruppen af patienter havde nemlig foruden forhøjet blodsukker, forhøjede fedtstoffer i blodet og forhøjet blodtryk også mikroalbuminuri. Det sidste betyder udskillelse af små mængder protein i urinen. Og det er ensbetydende med risiko for tidligt indsættende følgesygdomme til diabetes. 

Mens den oprindeligt konventionelt behandlede patientgruppe i Steno 2-studiet fulgte datidens nationale retningslinjer for diabetesbehandling hos egen læge, blev patientgruppen, der modtog den eksperimentelle behandling, undervist og behandlet af et behandler-team på Steno Diabetes Center i Gentofte, som er specialiseret i diabetesbehandling og forskning. Som supplement til en skræddersyet bredspektret medicinsk behandling, gennemførte de også en række adfærdsændringer, der blandt andet involverede daglig motion, rygestop, medicinsk behandling og en kostomlægning til et mere grønt og fedtfattigt madindtag. Sideløbende blev patienterne uddannet til at kunne monitorere og behandle deres sygdom i hjemmet.

Da behandlingsforsøget sluttede efter 8 år kunne forskerne konstatere at sammenlignet med de konventionelt behandlede havde patienterne, der var blevet behandlet intensivt og bredspektret en halvering af komplikationer i hjerte, hjerne, nyrer og øjne.  Samtidigt så de fald i blodtryk, blodfedt og blodsukker.

I de efterfølgende 13 år er patienterne i begge grupper tilrådet at følge den intensive behandlingsform og det har fået afgørende konsekvenser for patienternes sygdomsudvikling. Efter 21 år er fordelene især tydelige for den intensivt behandlede gruppe, der både har opnået forlænget levetid og færre sygdomskomplikationer. 

"Langtidsopfølgningen på Steno-2 studiet demonstrerer uden tvivl holdbarheden af den omfattende og intensiverede behandling af type 2-diabetikere. Fordelene ved at få væsentligt flere leveår og en halvering af kardiovaskulære sygdomme taler for sig selv”, siger professor Hans-Henrik Parving fra Rigshospitalet.

Status på Steno 2

Efter den otteårige forsøgsperiode blev alle patienterne i de to grupper instrueret i at fortsætte den intensiverede behandling. 13 år efter har forskerne nu gjort status og set nærmere på forskelle i patientgruppernes levetid og sygdomsforløb. 
  • Efter 21 år er 38 patienter fra intensiv-gruppen døde, mens 55 konventionelt behandlede patienter er døde. Det betyder, at de eksperimentelt og intensivt behandlede patienter har en 45 procent lavere risiko for at at dø end den anden gruppe. 
  • Forskerne kunne også vise, at de intensivt behandlede patienter som gruppe lever omkring 8 år længere end de konventionelt behandlede patienter. 
  • Derudover viser undersøgelsen, at patienter fra intensivgruppen først bliver ramt af nye tilfælde af hjerte/karsygdomme 8 år senere end de andre patienter. 
  • Sidst, men ikke mindst bliver risikoen for sygdomme i øjne og nyrer mindsket med 30-50 procent.  

Epidemi på verdensplan

Type 2 diabetes rammer 5-10 procent af den voksne befolkning i de fleste lande. Sygdommen vokser som en epidemi på verdensplan og alene i Danmark lider flere end 290.000 danskere af type 2 diabetes.

”Type 2 diabetes er langt fra blot en tilstand med forhøjet blodsukker. Der er mange abnormiteter i spil som for meget af de usunde fedtstoffer i blodet, forhøjet blodtryk og en øget tendens til at blodpladerne klumper sammen. Alle disse forhold øger risikoen for alvorlige følgesygdomme i hjertet, hjernen, nyrer, nerver og øjne. Og i mange tilfælde betyder det, at patienternes levetid kan blive forkortet med adskillige år, hvis der ikke sættes ind meget tidligt med en intensiv behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient ” siger forskningslæge, Jens Øllgaard fra Steno Diabetes Center og Slagelse Sygehus.

”Resultaterne fra omfattende behandlingsforsøg, som i de seneste år er udført med type 2 diabetes-patienter, hvor der i hver undersøgelse er fokuseret på én enkeltstående risikofaktor som forhøjet blodsukker, eller for meget fedt i blodet eller for højt blodtryk, har vist hvor vigtigt det er at behandle de enkeltstående risikofaktorer hver især” siger lederen af Steno-2 projektet, Professor Oluf Borbye Pedersen fra Metabolisme Centeret, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.  

 Og han fortsætter ”Men Steno-2 studiet fra 1994 er det første behandlingsforsøg af sin art, hvor mange risikofaktorer er behandlet intensivt og samtidigt. De nye resultater fra 21 års opgørelsen viser, hvor stor gevinsten kan være for den enkelte patient og det er så godt, at nationale og internationale retningslinjer for behandling af type 2 diabetes allerede for flere år siden har taget skridtet til anbefaling af en Steno-2-lignende bredspektret behandling.  Især er det glædeligt at se, hvordan de seneste opgørelser over følgesygdomme og dødelighed ved diabetes i flere lande, inklusiv i Danmark, viser en faldende tendens”.

Redaktør