Steno del af et nyt, visionært diabetescenter for hele Region H

​En ny vision for diabetesbehandlingen i Region Hovedstaden betyder, at Steno Diabetes Center bliver en del af et nyt, stort center i Region Hovedstaden.

Centret skal tilbyde verdens bedste diabetesbehandling og være førende inden for klinisk forskning i diabetes, forebyggelse og uddannelse. Planerne skal til endelig beslutning i foråret 2016.

I forbindelse med Region Hovedstadens nye Hospitalsplan 2020, hvor ambitionen er at skabe sammenhængende patientforløb af høj kvalitet, har Novo Nordisk Fonden og Region Hovedstaden udarbejdet en fælles vision for fremtidens diabetesbehandling i regionen. Visionen betyder, at der på baggrund af en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden på op til 2,8 mia. kr. er planer om at etablere et nyt, visionært diabetescenter, som skal tilbyde et af de bedste behandlingstilbud i verden og være en vigtig drivkraft for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder. Visionen skal i løbet af de næste måneder konkretiseres i en handlingsplan, som skal vedtages endeligt i Regionsrådet. Hvis planerne vedtages bliver Steno Diabetes Center sammen med andre behandlingssteder i regionen en del af det nye center, som forventes at være fuldt operationelt i 2020. 

”Vi ser frem til at blive en del af det nye center. Den nye model betyder mere samarbejde mellem både klinikere og forskere i regionen, og det vil komme patienterne til gode. På Steno har vi gennem mange år haft gode resultater med individualiseret behandling, tværfaglige teams og et tæt samarbejde mellem forskningen og klinikken, og vi er glade for at se, at det er de samme ideer, der ligger bag det nye center”, siger CEO på Steno Diabetes Center, Professor John Nolan.

Klar til at behandle 11.000 patienter i 2020

Det nye center, som forventes at få navnet Steno Diabetes Center Copenhagen, kommer efter planen til at ligge i nye bygninger ved Herlev Hospital, som efter planen skal stå færdige i 2020. d. 1. januar 2017 forventer Region Hovedstaden at overtage ejerskabet af Steno Diabetes Center og begynde arbejdet med at opbygge et stort, nyt center i verdensklasse. 
Indtil videre kommer det ikke til at ændre noget for de patienter, som i dag bliver behandlet på Steno, og det er forventningen, at størstedelen af personalet kan flyttes med over i det nye center. Centret forventes årligt at kunne behandle mere end 11.000 patienter med diabetes.

I løbet af de næste måneder skal oplægget udmøntes i en mere detaljeret model og handlingsplan, som vil blive fremlagt til beslutning i Regionsrådet i første halvdel af 2016.

Redaktør