Birgitte Brock bliver ny forskningschef på Steno Diabetes Center Copenhagen

​Overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Birgitte Brock, tiltræder stillingen som forskningschef ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på den 53-årige Birgitte Brock som ny forskningschef ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

”Vi har i ansættelsesudvalget lagt vægt på Birgitte Brocks brede erfaring inden for translationel- og klinisk forskning, men også hendes imponerende ledelsesmæssige kompetencer hvor hun blandt andet har erhvervet sig en master i offentlig ledelse. Hun har desuden erfaring med regionalt samarbejde og med undervisning af studerende, og så har hun et ufravigeligt fokus på at udbygge og videreudvikle en forskningskultur, der bidrager til en reel patientcentreret diabetesbehandling. Vi er derfor af den opfattelse, at Birgitte Brock har de kompetencer, det kræver for at udvikle og styrke forskningsmiljøet på SDCC og med vores nuværende og kommende samarbejdspartnere” siger centerdirektør på SDCC Allan Flyvbjerg.

Lang karriere i krydsfeltet mellem forskning og patientbehandling

Birgitte Brock kommer fra en stilling som overlæge ved afdelingen for Blodprøver og Biokemi på Aarhus Universitetshospital. Hun er derudover ansat som lektor på Aarhus Universitet i såvel den basale sektor ved Institut for Biomedicin og den kliniske sektor ved Institut for Klinisk Medicin. Birgitte Brock har en ph.d. fra Aarhus Universitet og er speciallæge i klinisk farmakologi.

Realisering af drejebogen for SDCC

Birgitte Brock får som forskningschef ansvaret for at videreudvikle forskningsmiljøerne ved SDCC: ”Som forskningschef på SDCC er det min primære rolle at understøtte og facilitere den højt, anerkendte forskning på SDCC i samarbejde med Steno Partner hospitalerne i Region Hovedstaden, universiteter, kommuner, praksissektoren. Desuden at skabe synergi med forskningen i de kommende Steno-satsninger i de fire øvrige regioner. Et yderligere meget vigtigt område er, at vi medvirker til at få implementeret den viden, som vi skaber på SDCC, i patientbehandlingen til gavn for personer med diabetes både nationalt og internationalt.”


Birgitte Brock har i hele sin karriere forsket i diabetes. De første år med hovedvægt på basalforskning i bugspytkirtlens insulinproducerende celler og sidenhen klinisk forskning, hvor hun aktuelt forsker i nervepåvirkning (neuropati) hos personer med type 1 diabetes. Et område, som er helt i tråd med visionerne for den kliniske forskning, beskrevet i drejebogen for SDCC. 

Birgitte Brock tiltræder sin nye stilling den 1. juli 2017.


Redaktør