Første fælles ph.d.-studerende i SDCC

​Som den første fælles ph.d.-studerende i Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har Nicklas Järvelä Johansen sin gang både på SDCC og i Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital.

Det er tirsdag morgen. Nicklas starter sin arbejdsdag i den kliniske forskning på SDCC, hvor han først skal randomisere en patient til sit forskningsprojekt. Dagen starter med en scanning af knoglerne og en test, der viser insulinproduktionen. Herefter snakker Nicklas med patienten om blandt andet den forsøgsmedicin, man skal tage.  Senere på formiddagen mødes Nicklas med en anden patient, som skal høre mere omkring studiet med henblik på at deltage. Han har i flere måneder set frem til denne del af sit projekt.

”Jeg kommer fra en meget aktiv klinisk hverdag. Derfor var det et stort skifte for mig at sidde med de administrative og praktiske opgaver i forhold til forberedelsen af min ph.d.,” siger Nicklas Järvelä Johansen.

Nicklas skal i sit ph.d.-projekt, MAG1C-studiet, undersøge effekten af GLP-1 anologen, Byetta©, som tillæg til insulinbehandling hos personer med type 1 diabetes. Patienterne får efter lodtrækning enten aktiv behandling eller placebobehandling. De kommende 18 måneder skal han rekruttere 100 patienter til sit studie. MAG1C-studiet er et samarbejde mellem SDCC og Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, der forventes at blive en del af SDCC i den nærmeste fremtid. Indtil sammenlægningen forventer Nicklas at skulle se patienter på SDCC i 80 % af sin arbejdstid og bruge de resterende 20 % på deltagelse i andre forskningsaktiviteter i Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital. 

En del af et stort forskerteam

Nicklas har altid interesseret sig for endokrinologi og synes, at diabetes ville være spændende at forske i. Før sin ansættelse havde han kun hørt godt om både SDCC og Center for Diabetesforskning fra andre kolleger.

”Begge steder er store, veletablerede forskningsenheder, og muligheden for at arbejde med en masse dygtige kolleger er inspirerende. Der er virkelig mange ligheder mellem stederne. Folk er så dedikerede til det de laver og er virkelig dygtige,” fortæller han, og fremhæver at han ser det som et privilegium at have vejledere fra begge centre. Det giver mulighed for at få flere perspektiver på hans forskning.

Filip Krag Knop, leder af Center for Diabetesforskning er hans hovedvejleder og han udtaler:

”Vi valgte Nicklas til dette spændende, men også krævende kliniske studie, fra en stor ansøgerskare. Nicklas’ kliniske erfaring, hans forskningstalent, hans fornemmelse for projektledelse samt hans positive og smittende personlighed var vigtige grunde til, at valget faldt på ham. Det kræver sin mand at koordinere et stort klinisk forskningsprojekt. Og han har i dén grad levet op til vores forventninger i projektets indledende faser - han har fået projektet til at køre på skinner.”

Fra SDCC er Henrik Ullits Andersen med-hoved vejleder, og Asger Lund fra Gentofte og Thomas Dejgaard fra SDCC er medvejledere. Nicklas har haft en stor hjælp i Thomas, som selv har været igennem et lignende ph.d. forløb.

”Det er sjovt at forske”

Nicklas’ første møde med forskning var da han skrev sin kandidatopgave sammen med en overlæge på Rigshospitalet. Efter at han har færdiggjort medicinstudiet, den obligatoriske et-årige kliniske basis uddannelse og fået klinisk erfaring fra flere andre stillinger, var han klar til at begynde en uddannelse til forsker.

”Det er sjovt at forske, og så betyder det meget for mig, at det er et klinisk studie. Hvis vi får nogle gode resultater, kan betyde noget for patienter i fremtiden,” slutter Nicklas Järvelä Johansen. Redaktør