Forskningsleder Ingrid Willaing valgt til næstformand i PSAD

​Leder i forskningsgruppen Diabetes Management, Sundhedsfremme, Ingrid Willaing, er blevet valgt som næstformand til bestyrelsen i den europæiske PSAD-studiegruppe, som arbejder med forskning i psykosociale aspekter af diabetes. 

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) får med denne post en vigtig stemme inden for den psykosociale diabetesforskning og en mulighed for at styrke forskningsnetværket inden for området. Ingrid Willaing forsker i patientstøtte og – uddannelse, herunder de psykosociale aspekter  af  at leve med diabetes og kan på næstformandsposten bidrage med nye vinkler for arbejdet i gruppen: 

”Det er en studiegruppe, som overvejende består af psykologer. Stenos bidrag kan være, at vi i højere grad får integreret en social og en pædagogisk dimension og får sat fokus på patientinvolverende forskning hvilket er relativt nyt inden for dette forskningsområde.” 

Ingrid Willaing har været forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen siden 2010.  Forskergruppen Diabetes Management Research har udviklet en række forskningsbaserede koncepter for patientuddannelse og -støtte, som er udviklet og afprøvet og anvendes i praksis mange steder både nationalt og internationalt. Gennem sin deltagelse i DAWN2-studiet startede Ingrid i PSAD i 2011, hvilket har givet mulighed for at opbygge et stærkt internationalt netværk inden for dette forskningsområde, som har været relativt begrænset i Danmark.

Om PSAD

PSAD står for Psykosociale aspekter af diabetes og er en forskergruppe under EASD - den europæiske sammenslutning for diabetesforskning. PSAD er et forum, der udforsker og arbejder med at forstå de psykosociale aspekter af diabetes og i de senere år at udvikle effektive metoder til at fremme livskvalitet samt at forebygge og håndtere psykosociale udfordringer ved livet med diabetes. PSAD-studiegruppen organiserer årlige videnskabelige møder og symposier.Redaktør