Lone Holm bliver programleder for brugerinvolvering på Steno Diabetes Center Copenhagen

​Chefkonsulent i Region Hovedstaden, Lone Holm, tiltræder en nyoprettet stilling som programleder for brugerinvolvering på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

SDCC har ansat Lone Holm til at igangsætte et treårigt program for brugerinvolvering. Det er SDCC’s vision at udvikle fremtidens brugerinvolverende metoder inden for behandling, forskning, uddannelse og forebyggelse, hvor brugerens ønsker og behov er i fokus gennem en åben og ligeværdig dialog.


”Vi har i Lone Holm fundet en meget kompetent programleder, som har stor erfaring med strategiarbejde, opbygning af programmer og ikke mindst brugerinvolvering,” siger centerdirektør på SDCC Allan Flyvbjerg. Vi har i ansættelsen også lagt vægt på de flotte resultater hun har leveret i de projekter hun har været projektleder på. Det er vigtigt for programmets succes, at det er sikker fremdrift, således at personer med diabetes ikke blot oplever sig involveret, men reelt er en aktiv samarbejdspartner i behandlingen” understreger han.


Stor erfaring med udvikling af programmer i sundhedsvæsenet

Lone Holm har de sidste 10 år arbejdet i Region Hovedstaden, senest som specialkonsulent i kronikerprogrammet og chefkonsulent i Center for Sundhed, som er den stilling hun kommer fra. Lone Holm har stor erfaring med strategiarbejde, samarbejde med patientforeninger og borgere og har blandt andet været med til at opbygge regionens patientinddragelsesudvalg, det nationale program Aktiv Patientstøtte og patientportalen ”Grib om Livet”.


Opbygning af området inden for brugerinvolvering

Som programleder for brugerinvolvering får hun ansvaret for at drive og udvikle programmet over de næste tre år. Dette skal ske med inddragelse af interne samarbejdspartnere i SDCC’s fire enheder: behandling, klinisk forskning, uddannelse og sundhedsfremme samt eksterne relevante samarbejdspartnere, herunder regionens hospitaler, kommuner, praksissektoren og patientforeninger.


”Jeg glæder mig meget til at komme i gang og få de nye initiativer til at vokse. Planen for de næste tre år starter med involvering af brugerne i udviklingen og planlægningen af programmet, i valg af metoder, i uddannelsen mm, og det bliver spændende at få lagt de nye spor i tæt samarbejde med brugere og mine nye kolleger. Det vigtigste er, at medarbejderne oplever det giver god mening, og at brugerne mærker, de får en bedre behandling”, udtaler Lone Holm.

En af Lone Holms opgaver bliver bl.a. at bistå organisationen SDCC i at konkretisere, prioritere og implementerer aktiviteter i et idekatolog, som indeholder forslag om nedsættelse af et bredt sammensat brugerråd, der skal give SDCC input til udvikling og forslag til forbedringer og rådgive om specifikke temaer. Programmet finansieres af strategiske midler for 2 million kroner årligt.

Lone Holm tiltræder stillingen den 1. november 2017.Redaktør