Personer med type 2 diabetes i behandling med SGLT-2 hæmmere lever længere og med mindre risiko for at få hjertesvigt

​Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) præsenterer data fra et stort internationalt registerstudie på den amerikanske kongres om hjertekarsygdomme, American College of Cardiology.

Forskerne har sammen med andre internationale forskningsgrupper indsamlet data om medicinsk behandling af personer med type 2 diabetes og set på sammenhængen med hjertesvigt og dødelighed.

Den epidemiologiske forskningsgruppe på SDCC har bidraget med landsdækkende, danske registerdata til det store internationale studie af 1,3 millioner patienter med type 2 diabetes.

Studiet viser, at behandling af type 2 diabetes med de såkaldte SGLT2-hæmmere er relateret til lavere forekomst af hjertesvigt og død (se faktaboks).

”Lodtrækningsstudiet Empa-Reg viste hos patienter med både diabetes og hjertekarsygdom, at behandling med SGLT2-hæmmeren empagliflozin nedsatte forekomsten af både hjertesvigt og død af hjertekarsygdom. Vores studie bekræfter fundet af en lavere dødelighed og mindre forekomst af hjertesvigt i en stor og uselekteret diabetespopulation som behandles med alle typer SGLT2-hæmmere. De positive fund ses uanset om patienterne har hjertekarsygdom eller ej” udtaler Leder af Klinisk Epidemiologi, Professor, overlæge Marit Eika Jørgensen.

Studiet inddrager registerinformation fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien og USA. Fra Danmark indgår data fra Landspatientregistret, dødsårsagsregistret og Lægemiddelregistret.

For Steno er det en stor tilfredsstillelse på baggrund af langvarig erfaring med registerforskning at kunne bidrage til et så stort internationalt studie som anvender danske højkvalitetsdata.

Om SGLT2-hæmmere

SGLT2Sodium, som står for Glucose Co Transporter, er en stofgruppe, der øger udskillelsen af sukker med urinen. Det betyder, at koncentrationen af glukose i blodbanen falder og dermed opnår man et fald i HbA1c, et vægttab og desuden et fald i det systoliske blodtryk.


Redaktør