Professor, overlæge, dr. med. Henrik Lund- Andersen modtager Bjerrum medaljen

​Overlæge, dr. med. på Øjenafdelingen på Glostrup Hospital, konsulent på Steno Diabetes Center Copenhagen og professor ved Københavns Universitet Henrik-Lund Andersen har modtaget Bjerrum medaljen, som er den fineste udmærkelse hos Dansk Oftalmologisk Selskab.

Henrik Lund-Andersen fik på Dansk Oftalmologisk Selskabs møde den 25. november 2017 overrakt Bjerrum medaljen i anerkendelse af hans 40 årige indsats inden for forebyggelse og behandling af diabetisk øjensygdom.

Siden 1988 har Henrik Lund-Andersen haft ansættelse på både Øjenafdelingen på Glostrup Hospital og som konsulent på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Denne konstellation har gjort det muligt at udvikle en model for screening af diabetisk øjensygdom for regionens personer med diabetes.

"Henrik Lund-Andersen er en pioner inden for screening og behandling af diabetisk øjensygdom, hvor hans forskning i mekanismerne bag hævelse på nethinden (makulaødem) hos personer med diabetes har været banebrydende, ” siger centerdirektør Allan Flyvbjerg. ”Han har desuden altid været meget visionær, og han fik den geniale ide, da der var mangel på øjenlæger tilbage i 1988, at stille et kamera op i ambulatoriet og uddanne sygeplejersker i at fotografere, således at borgerne med diabetes kunne få undersøgt deres øjne uden ventetid."

Henrik Lund-Andersen ser borgere med diabetes på SDCC et par gange om ugen og desuden er i gang med at undersøge søvnens påvirkning af øjets nethinde ved diabetes. 

Han afholdte efter medaljeoverrækkelsen på Rigshospitalet en forelæsning om ’40 år i oftalmologiens tjeneste’.

Henrik Lund-Andersen blev uddannet læge i 1970, fik en doktorgrad i 1978 og blev i 1984 speciallæge i øjensygdomme. Under sin ansættelse på regionens øjenafdelinger har han som ledende overlæge systematiseret øjenscreening af personer med diabetes, iværksat uddannelse af øjensygeplejersker i fotografering og aflæsning af øjenfotos og sammenlagt regionens fem øjenafdelinger til en fælles øjenafdeling. Denne afdeling har med et stort antal borgere med diabetes tilknyttet kunnet opbygget en stor ekspertise inden for flere alle områder af øjensygdommene. Han har desuden etableret Øjenforeningen.

Om Bjerrum medaljen

Jannik Peterson Bjerrum (1851-1920) var øjenlæge og professor på Rigshospitalet. Nationalt og internationalt var han mest kendt for sin forskning i grøn stær, hvor han påviste en særlig synsfeltdefekt som kendetegner sygdommen.


Redaktør