Region Hovedstaden og Steno Diabetes Center Copenhagen i samarbejde om deltagerinvolvering i patientuddannelse

​Lyt til patienten og stil åbne spørgsmål. Det var nogle af hovedpointerne ved konferencen om deltagerinvolvering i patientuddannelse, som Region Hovedstaden og Steno Diabetes Center Copenhagen var værter for den 15. november 2017.

Center for HR i Region Hovedstaden og Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) var værter ved den netop afholdte konference om patientuddannelse for sundhedsprofessionelle, som arbejder med sundhedspædagogik, deltagerinvolvering og patientuddannelse. Centerdirektør Allan Flyvbjerg, SDCC, bød velkommen til de 230 deltagere og fremhævede brugerinvolvering og brugerperspektivet som omdrejningspunktet for at udvikle fremtidens patientuddannelse til gavn for alle patienter.

”Hvis jeg blev indlagt, vil jeg ikke behandles som en diabetes-patient eller kol-patient. Jeg vil behandles som Allan, ” sagde Allan Flyvbjerg.

Professor ved Oslo Universitetet, Pål Gulbrandsen, påpegede i sit efterfølgende indlæg, at sundhedsprofessionelle skal gøre op med at være forudindtaget og tro, at de ved, hvad der er bedst for patienten.

”Vi skal droppe vores mission, og det kan vi kun, hvis vi arbejder med vores kommunikation. Patienten har historier med sig, som de er bundet af, og det er vores opgave få dem frem, ” understregede han.

Professor Heather Stuckey fra Pennsylvania, USA, som selv har type 1 diabetes kom i sit indlæg ind på den dårlige samvittighed over ikke at være i god kontrol, hvor vigtig det er at passe på sig selv, men også hvordan sundhedsprofessionelle ved at lytte og stille åbne spørgsmål, i højere grad kan involverede patienten.

Livlig debat i workshops

Seks workshops med forskellige temaer udgjorde den største del af dagens program, hvor deltagerne kunne deltage i to af de seks workshops med temaer inden for deltagerinvolvering i lige fra sundhedspædagogik til brugen af sociale medier.

Riva Greenberg, en anerkendt foredragsholder fra USA, der har haft type 1 diabetes i 45 år, vendte hele måden at forstå deltagerinvolvering i sundhedspædagogik på hovedet.  Hun er fortaler for, at dialogen med patienten tager udgangspunkt i patientens styrker fremfor deres problemer. Det vigtigste redskab for de sundhedsprofessionelle er, efter hendes opfattelse, at lytte aktivt, være empatiske og ikke dømmende fremfor at have fokus på at informere. Det fik deltagerne mulighed for at afprøve i forskellige øvelser under workshoppen.

En anden workshop tilførte nye perspektiver på involvering af familier og pårørende i det sundhedspædagogiske arbejde. Dan Grabowski, seniorforsker på SDCC, understregede i workshoppen, at hvis man vil involvere en familie på en meningsfuld måde, så må de sundhedsprofessionelle relatere til måden, som denne familie forstår sundhed på.

Den stigende digitalisering i sundhedsvæsnet og det øgede fokus på brugerinvolvering var temaet for en anden workshop.  


”Med de nye teknologiske muligheder kan vi være til stede, når patienten har brug for det, og skræddersy et tilbud til den enkelte patient f.eks. gennem tilpasning af sprog. Når patienten oplever, at noget er skræddersyet, bliver de også mere motiverede, ” fortæller Henning Langberg, direktør, Copenhagen Health Tech Clusters, ” Men vi skal som sundhedsprofessionelle altid stille krav til teknologien, for at gøre den bedre, ” understregede han.

Nyt netværk for interesserede i sundhedspædagogik

Som afslutning på dagen præsenterede sundhedsfremmechef, Bjarne Bruun Jensen fra SDCC og enhedschef i Center for HR, Charlotte Koch Hess, et nyt nationalt netværk for sundhedspædagogik i patientuddannelse. Alle, som er interesserede i sundhedspædagogik kan deltage i netværket, hvor man kan dele viden og arbejde med nye metoder og værktøjer i praksis for at styrke det sundhedspædgogiske arbejde for mennesker med kronisk sygdom.

Der planlægges 2-3 årlige arrangementer i netværket, som Bjarne Bruun Jensen faciliterer. Det første netværksmøde sætter fokus på mænd sundhed og afholdes den 7. marts 2018. 

De seks workshops:

A. Involvering af familier og pårørende
B. Anvendelse af PatientRapporterede Oplysninger (PRO)
C. Turning patient involvement upside-down
D. Sociale medier i sundhedspædagogik
E. Teknologi og sundt partnerskab
F. Psykisk sårbarhed og sundhedsfremme


Redaktør