Steno Diabetes Center Copenhagen lancerer nyt internationalt netværk på globalt diabetestopmøde i Houston

​På et globalt diabetestopmøde i Houston lancerede Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) et nyetableret, globalt netværk, som skal støtte og styrke sundhedsfremme i de byer, som er en del af Cities Changing Diabetes (CCD) programmet.

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) deltog som global partner i diabetestopmødet den 26. og 27. oktober i Houston sammen med de to øvrige globale partnere (UCL og NN) og repræsentanter fra de 9 byer, der deltager i Cities Changing Diabetes (CCD)-programmet. Programmet samler storbyer i kampen mod diabetes.


Det er anden gang at partnerne og repræsentanterne mødes til topmøde for at diskutere, hvordan diabeteskurven kan knækkes på verdensplan. Fremskrivninger viser, at hvis der ikke gøres noget radikalt vil antallet af personer med diabetes frem mod 2045 vil vokse med 300 millioner til i alt 736 millioner.

På topmødet præsenterede seniorforsker Paul Bloch, specialkonsulent Anne Skov Jensen og leder af sundhedsfremme, Bjarne Bruun Jensen et nyt globalt netværk, CAR-netværket, som de har taget initiativ til at etablere.


CAR står for Community Action Research og har til formål at bryde grænserne mellem forskning og udvikling ved at involvere lokalsamfundets borgere og faglige interessenter i lokale evalueringsprocesser og ved at involvere forskere i lokalsamfundets udviklingsprocesser. Dette styrker borgernes motivation og kompetencer til at tage medansvar for lokalsamfundets udvikling, hvilket bidrager til at reducere den sociale ulighed i sundhed. Samtidig styrkes den lokale relevans, forankring og bæredygtighed af forebyggende indsatser i lokalsamfundet, hvilket bidrager til skabe sundere byer.
 

”Vi har taget initiativ til dette netværk fordi CDD-programmet nu går ind i en mere handlingsorienteret fase, hvor målet er at udvikle nye interventioner, der kan være med til at mindske stigningen i tilfælde af type 2 diabetes. Og her er vores ideer om at arbejde med borger-involvering og at arbejde på tværs i lokalsamfundene – den såkaldte supersetting tilgang – en oplagt tilgang, der vil interessere og samle mange byer, ” siger Bjarne Bruun Jensen.


”Det er vores forhåbning, at CAR-netværket vil skabe bred interesse blandt udviklingspartnere og akademiske partnere i CCD, således at netværket bidrager til, at der etableres regulære projektsamarbejder på kryds og tværs af byerne. Dette vil være en afgørende succesindikator for netværket, ” udtaler Paul Bloch.
 

Netværket er åben for alle med interesse for borgerinddragelse i sundhedsfremme i lokalsamfundet.  Læs mere om hvad CAR-netværket tilbyder på deres hjemmeside. 
Hvis du vil vide mere om netværket kan du kontakte netværkskoordinator Anne Skov Jensen (anne.skov.jensen@regionh.dk) eller netværksansvarlig Paul Bloch (paul.bloch@regionh.dk), begge fra SDCC.

Om Cities Changing Diabetes (CCD) programmet

CCD er et partnerskabsprogram, initieret af Novo Nordisk A/S som reaktion på den presserende udfordring som følge af den dramatiske stigning af antallet af personer i storbyer, der får diabetes. De deltagende byer i CCD er København, Houston, Johannesburg, Mexico City, Rom, Shanghai, Tianjin, Xiamen og Vancouver. Læs mere på CCD's hjemmeside


Redaktør