Steno er nu en del af Region Hovedstaden

​Steno Diabetes Center blev 1. januar overdraget til Region Hovedstaden for at blive en del af et nyt diabetescenter, som skal løfte den samlede indsats for personer med diabetes i hele hovedstadsområdet.

Ved årsskiftet sluttede et historisk ejerskab, da Novo Nordisk A/S efter 84 år ophørte som ejere af Steno Diabetes Center (SDC), som blev overdraget til Region Hovedstaden. Steno blev dermed en del af en helt ny visionær satsning, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Ambitionen for det nye center er at løfte hele diabetesområdet i Region Hovedstaden, men også bidrage med inspiration og ny viden nationalt og internationalt. Det skal ske ved at tilbyde den bedste behandling og forebyggelse til alle personer med diabetes i regionen. Den nye centerdirektør og professor Allan Flyvbjerg er nu trukket i arbejdstøjet og er i fuld gang med at lægge planer for de første skridt.

”Alle med diabetes i regionen skal tilbydes den samme høje behandling uanset om de følges på en diabetesafdeling, i et sundhedscenter eller hos den praktiserende læge, ”siger han og tilføjer:

”Vi vil derfor etablere partnerskaber med de andre hospitaler, almen praksis, kommuner, universiteter og andre læreinstitutioner i regionen, hvor vi kan samarbejde på tværs om at øge fokus på diabetes og løfte behandlingen.”

SDCC er blevet etableret efter en donation på 2,95 mia. fra Novo Nordisk Fonden, der ud over de mange fælles aktiviteter i regionen, også gør det muligt at bygge helt nye fysiske rammer i form af et nyt diabetescenter, hvor op til 14.000 personer med diabetes kan blive behandlet.  Det nye center skal stå færdigt i slutningen af 2020 ved Herlev-Gentofte-Hospital i Herlev med Team Cowi A/S som bygherrer. Indtil det nye center står færdigt fortsætter behandlingen på Niels Steensens Vej i Gentofte.


Redaktør