Steno skal hjælpe førskolebørn i Guldborgsund Kommune med at bekæmpe overvægt

​Guldborgsund Kommune har en relativt høj forekomst af overvægt eller risiko for overvægt blandt førskolebørn. Denne udvikling vil kommunen nu vende, og derfor har den indledt et samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) om at finde nye veje til at forebygge og bekæmpe overvægten.

Guldborgsund Kommune på Falster vil med nye metoder støtte familier med førskolebørn, som er overvægtige eller i risiko for at blive med at bekæmpe overvægten. Sundhedsplejersker, pædagoger m. fl. er nu i gang med at finde egnede familier, som skal deltage i en række workshops sammen med de professionelle, som er omkring børnene i det daglige. Der vil i de kommende 18 måneder være flere workshops, hvor forskerne vil undersøge, hvad der kan tænkes at støtte familierne i kampen mod overvægt.

Projektet med SDCC er et samskabelsesprojekt og samtidig et meget åbent projekt. Det betyder, at det endelige produkt vil tage udgangspunkt i det, som de involverede familier peger på som væsentligt for, at det kan lykkes for dem at ændre adfærd i en samlet familieindsats. Samtidig vil de professionelle, som har med familierne at gøre i hverdagen, blive inddraget for at give deres bud på problemer samt idéer til løsningsmodeller.

Seniorforsker og projektleder, Dan Grabowski fra SDCC, fortæller: 
”Det er en fejl at tro, at en model eller løsning, der fungerer et sted, nødvendigvis kan overføres direkte til andre steder. Det virker sjældent med et ”one-size-fits-all”-approach. Det er helt afgørende at lære den lokale kontekst at kende og få en given model til at passe til netop den kontekst.” 

Og det er også den tilgang, som udvalgsformand for Folkesundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune, Bo Abildgaard, fremhæver i pressemeddelelsen fra Guldborgsund Kommune:

”Jeg har store forventninger til det her samarbejdsprojekt med Steno, for vi har et problem, som skal løses. Vi skal have sundere børn og generelt en sundere profil i Guldborgsund. Jeg er særligt glad, fordi det bliver lavet specifikt til os og ikke bare er en færdig løsning. Der kan være meget stor forskel på udfordringerne hos os og i andre kommuner, så det er vigtigt, at det er vores løsning.” 

Forskningsprojektet med Guldborgsund Kommune er et blandt flere forskningsinitiativer med fokus på familier med overvægtige børn, som SDCC har iværksat eller vil iværksætte i 2017. Der er forskningsprojekter i gang med Nordsjællands Hospital og otte tilhørende kommuner samt  Næstved Hospital og Næstved Kommune.
Læs mere

Redaktør