Støtte til tre diabetesprojekter styrker forskning i international topklasse

​Tre forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) modtog bevillinger til deres projekter, da Steno Collaborative Grants blev uddelt for første gang. Projekterne er alle planlagt i samarbejde med forskere regionalt, nationalt og internationalt og støtter dermed målet om forskningssamarbejder og -resultater af høj, international kvalitet.

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) modtog bevillinger på i alt ca. 20 mio. kr. fra Steno Collaborative Grants og kan dermed sætte tre nye forskningsprojekter i høj kvalitet i gang. Projekterne foregår i tæt samarbejde med forskere fra Region Hovedstadens øvrige hospitaler samt danske og udenlandske universiteter.

”Det er tre stærke projekter, der har modtaget bevillingerne fra Steno Collaborative Grants. De har alle potentiale til at give nye indsigter i diabetes og dermed sætte nye standarder for både behandling og forebyggelse,” siger Allan Flyvbjerg, centerdirektør på Steno Diabetes Center Copenhagen.

”Desuden støtter bevillingerne vores samarbejde både regionalt, nationalt og internationalt, så vi med stærke kompetencer i og uden for SDCC i fællesskab bidrager til at levere forskning i international topklasse,” fortsætter han. 

Faste tidsintervaller for måltider

Seniorforsker og teamleder Kristine Færch, klinisk epidemiologi, har modtaget den største bevilling, ca. 8,9 mio. kr. til et interventionsstudie, der skal undersøge, om overvægtige med prædiabetes kan nedsætte deres risiko for diabetes og hjertekarsygdom ved at spise inden for faste tidsintervaller. 

”Dyreforsøg og små humane forsøg har tidligere vist, at det giver positiv effekt at begrænse indtag af mad til et kortere tidsinterval i løbet af en dag, og det vil vi efterprøve i vores interventionsstudie,” siger Kristine Færch.

”En fast døgnrytme med hensyn til spisevaner og søvn har tilsyneladende en god effekt på hele ens stofskifte og kan dermed være medvirkende til at sænke risikoen for at udvikle diabetes og hjertekarsygdom i fremtiden,” uddyber Kristine Færch.

Interventionsstudiet skal efter planen indlemme omkring 100 overvægtige forsøgspersoner i høj risiko for at udvikle diabetes. Til at måle effekterne vil forskerne desuden indgå samarbejde med internationale institutioner og virksomheder, der har specialiseret sig i at måle bevidst og ubevidst adfærd ved hjælp af ny teknologi.

Grønland og forstyrrelser i hjerterytmen

De to øvrige bevillinger fra Steno Collaborative Grants er givet til henholdsvis professor og overlæge Marit Eika Jørgensen, klinisk forskning og professor og klinikchef Tina Vilsbøl. Marit Eika Jørgensen har modtaget godt 7,7 mio. kr. fordelt til tre projekter, der alle foregår i Grønland.  Det første er baseret på data fra en igangværende befolkningsundersøgelser, der skal vise, om fysisk aktivitet og vestlig kost har de samme effekter på sukker- og fedtstofskiftet hos mennesker med og uden genetisk disposition for diabetes. Det andet er en analyse af kostintervention, hvor deltagere med og uden genetisk disposition for diabetes i en periode får traditionel grønlandsk kost, og i en periode får blandet, vestlig kost. Målet er at undersøge effekter på sukker- og fedtstofskiftet.

”Sidste tredjedel af projektet handler om akut træning og betydning af fysisk aktivitet for fedtstoffer og muskler hos mennesker, der er genetisk disponerede for diabetes fra en genetisk variant, TBC1D4, der kun er set i Grønland og bl.a. giver dårligere optag af sukker i muskelcellerne. Det er ekstremt interessant at teste en kontrolgruppe mod en gruppe med genvarianten og kan forhåbentlig bidrage til forståelsen af, hvad der generelt sker i muskelcellerne ved fysisk aktivitet,” siger Marit Eika Jørgensen.

Endelig har klinikchef og professor Tina Vilsbøll modtaget 3 mio. kr. til et projekt, der skal undersøge sammenhængen mellem lavt blodsukker og forstyrrelser i hjerterytmen hos personer med type 1-diabetes.

Der blev i alt uddelt bevillinger på i alt 42 mio. kr., da Novo Nordisk Fonden uddelte Steno Collaborative Grants. Se alle bevillinger på Novo Nordisk Fondens hjemmeside

Redaktør