Tina Vilsbøll bliver ny klinikchef på Steno Diabetes Center Copenhagen

​Den nuværende leder af Center for Diabetesforskning på Herlev Gentofte Hospital, Tina Vilsbøll, tiltræder stillingen som klinikchef ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Et enstemmigt ansættelsesudvalg har peget på den 48-årige Tina Vilsbøll som klinikchef på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). 

”Vi har i ansættelsesudvalget lagt vægt på Tina Vilsbølls store erfaring inden for diabetesbehandling og kliniske forskning, hvor hun både nationalt og internationalt har opnået stor anerkendelse for sit arbejde med udvikling af ny diabetesmedicin til behandling af type 2-diabetes. Vi har også vægtet hendes mange års ledelseserfaring med etablering og udvikling af Center for Diabetesforskning på Herlev Gentofte Hospital, samt hendes store erfaring indenfor klinisk arbejde, undervisning og vejledning af studerende og sundhedspersonale. Tina Vilsbøll har efter vores opfattelse de kompetencer det kræver for at kunne bidrage til det løft i diabetesbehandlingen SDCC skal medvirke til i hele Region Hovedstaden” siger centerdirektør på SDCC Allan Flyvbjerg.

Lang karriere indenfor diabetesforskning og ledelse

Tina Vilsbøl er professor i endokrinologi ved Københavns Universitet og har også en doktorgrad derfra. Hun er speciallæge i både klinisk farmakologi og endokrinologi. Hun har publiceret knap 200 videnskabelige artikler og har de sidste ti år holdt flere end 330 videnskabelige oplæg ved internationale diabetes-kongresser og symposier.  

Realisering af drejebogen for SDCC

Tina Vilsbøll har som mange andre i Region Hovedstaden bidraget med at udforme visionen for SDCC og vil som klinikchef, sammen med ledende oversygeplejerske Kirsten Engelhard Nielsen, få ansvaret for at udvikle SDCC’s høje ambitioner på det kliniske område:

”Som klinikchef på SDCC vil et af mine første mål være at medvirke til at etablere et forbedret samarbejde mellem de mange gode diabetesmiljøer i regionen og arbejde på at skabe endnu bedre rammer end i dag, der medvirker til at forbedre kvaliteten af diabetesbehandlingen i hele regionen.”

Desuden nævner hun også andre områder, som der skal arbejdes med for at realisere visionen, herunder tværfagligt og tværsektorielt samarbejde på højt niveau, som et centralt element i at opnå gode og sammenhængende patientforløb, og så ikke mindst indførelse sundhedsplatformen på SDCC i maj i år.

Tina Vilsbøll tiltræder sin nye stilling den 1. april 2017.


Redaktør