To nye projektledere skal understøtte samarbejdet med hospitaler i Region H

​De to projektledere, som skal arbejde strategisk med at udvikle, koordinere og følge op på samarbejdet med vores Steno Partners og med supplerende behandlingsinitiativer på diabetesområdet på SDCC og de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden er nu udpeget.

Maria Altschuler kommer fra en stilling som specialkonsulent i Enhed for Tværsektoriel Udvikling i Center for Sundhed i Region Hovedstaden. Her har hun primært arbejdet med Region Hovedstadens Kronikerprogram, hvor hun har haft ansvaret for implementering og videreudvikling af forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Hun har deltaget i projekt ”Etablering af SDCC” , hvor hun havde ansvar for aktiviteter om sundhedsfremme og uddannelse. Desuden har hun erfaring med planlægning af større konferencer, temadage og workshops. 

Liv Høst Dørflinger kommer fra en stilling som programleder i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun har været ansvarlig for programmet for ”Partnerskab om Patient Rapporterede Outcome (PRO), som skal samle sundhedsvæsenets aktører i et forpligtende partnerskab. Hun har desuden erfaring fra andre projekter i Kræftens Bekæmpelse om implementering af IT-platform for rapportering af patient outcomes og monitorering af forløbstider for kræftpakkeforløb.

Stillingerne som projektledere er nyoprettede og deres primære opgaver bliver at facilitere og koordinere samarbejdet på tværs af behandling, forskning, uddannelse og sundhedsfremme i Region Hovedstaden inden for rammerne af Steno Partners aftalerne, herunder også de supplerende behandlingsinitiativer. I forlængelse heraf skal de arbejde med at understøtte lokal og regional implementering af prioriterede initiativer og indsatsområder.

De tiltræder begge den 1. marts og vil referere til stabschef Charlotte Hove Andreasen.

Redaktør