Undervisning i udeskole øger drenges fysiske aktivitet

Udeskole med undervisning uden for skolen kan medvirke til at øge børns fysiske aktivitet, motivation for læring, trivsel og sociale relationer. Resultaterne fra et ph.d.-projekt viser, at i forhold til fysisk aktivitet er det især drengene, der profiterer af undervisning i udeskole.

Når undervisningen flyttes ud af det traditionelle klasselokale i såkaldte udeskoler, bliver skoleelever mere fysisk aktive under de forskellige aktiviteter i udeskole sammenlignet med elever, der modtager undervisning i klasselokalet på skolen. Det er drengene, der øger deres fysiske aktivitet og det med  hele 20 minutter dagligt målt over en hel uge, mens der ingen forskel er på pigernes fysiske aktivitet. Det er et af resultaterne i et ph.d.-projekt, som Mikkel Bo Schneller netop har forsvaret.

Udeskole øger læring

I udeskole skabes nye, og ofte friere, rammer for undervisningen. Det giver i mange tilfælde mulighed for at anvende andre pædagogiske tilgange til undervisning og bedre plads til at være aktiv sammenlignet med det traditionelle klasseværelse. Ofte bruges udeskole fagligt til at undervise eleverne i abstrakte emner og/eller en mere ”hands-on” tilgang, f.eks. ved at skrive digte om naturen i naturen eller lære om areal ved at opmåle og inddele en parkeringsplads. Resultatet af regelmæssig udeskole kan således være øget læring og en sundere og mere varieret skoledag.

Mikkel Bo Schneller har i sit ph.d.-projekt undersøgt 16 skoleklasser i årgangene 3.- 6. klasse. Hver klasse blev parret med en parallelklasse i samme årgang og på samme skole. Den ene klasse skulle på udvalgte dage have udeskoleundervisning, mens parallelklassen skulle fortsætte undervisningen som normalt. Undervejs blev deres fysiske aktivitet målt.

”Fysisk aktivitet måles ved hjælp af en et accelerometer, der fastgøres på huden med tape. Vi havde i projektet stor succes med at finde en metode hertil, som betød, at vi fik døgnmålinger af fysisk aktivitet med meget høj kvalitet for mange børn i den uge, som måleperioden varede”, fortæller Mikkel Bo Schneller.

I alt 361 børn fik målt deres fysiske aktivitet i en uge og i den efterfølgende analyse undersøgte Mikkel Bo Schneller på de forskellige dagstyper: Dage med udeskole (150 min.), dage med idrætsundervisning (45 min.), dage uden udeskole og idrætsundervisning og weekends. Undersøgelsen foregik en uge i 2014. Undersøgelsen er et  studie under forskningsprojektet TEACHOUT, og i en ny ansættelse som post doc på Steno kommer Mikkel til at lave analyser der kombinerer data indsamlet på læring, trivsel, motivation og fysisk aktivitet.

Mikkel Bo Schneller præsenterer resultater fra sit ph.d.-projekt sammen med andre ph.d.-studerende fra TEACHOUT på en national udeskole konference den 4. oktober 2017 på VIA University College i Aarhus.

Læs om TEACHOUT-projektet

Redaktør