Gruppebaseret diabetesuddannelse med involvering af deltagerne stiller større krav til underviserens kompetencer

​Gruppebaseret patientuddannelse målrettet type 2- diabetes bliver mere relevant og nærværende, når deltagerne kan dele deres erfaringer med hinanden i undervisningen. Det stiller særlige krav til den sundhedsprofessionelle, der både skal undervise, men også facilitere, at deltagerne er i centrum og får plads til dialog. Det er et af de centrale fund i en ny ph.d. fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Vent...

​Hospitaler og kommuner tilbyder i stigende grad personer med type 2-diabetes gruppebaseret uddannelsesforløb, hvor de lærer om deres sygdom og håndteringen af den i hverdagen. Den gruppebaserede uddannelsesmodel med et person-centret fokus har været i fokus de senere år, også på SDCC, som er godt i gang.  

”Deltagerne på disse og lignede kurser efterspørger erfaringsudveksling, fordi det er noget, de kan bruge til at forandre noget i deres hverdag og øge livskvaliteten. Derfor er det vigtigt, at de sundhedsprofessionelle forstår at inddrage deltagerne og deres erfaringer i dialogen i undervisningen, ”siger Vibeke Stenov, forsker Diabetes Management forskningen i Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Kompetenceudvikling et must

Vibeke Stenov indsamlede data gennem tre studier: observation af praksis i kommunal og hospital settings, workshops med fagprofessionelle om at udvikle metoder målrettet deres kontekst, og hvordan de implementerer de nye tilgange i praksis. Vibeke Stenov peger på, at mange af de eksisterende person-centrede modeller til undervisning bygger på en-til-en undervisning. Det er sparsomt, hvad der findes om den person-centrede gruppebaserede undervisning.

”Som underviser er den sundhedsprofessionelle den faglige ekspert, men er samtidig også tilrettelægger og facilitator og skal desuden også være empatisk og tillidsfuld og ikke mindst kunne motivere og opmuntre deltagerne, ”konstaterer hun. ”De sundhedsprofessionelle skal derfor tilegne sig nye kompetencer for at kunne udfylde rollen som underviser. Gennem træning og øvelser med fx rollespil og videooptagelser udvikler de deres kompetencer til at kunne facilitere en gruppeundervisning med et personcentreret sigte.

Implementering af kompetenceudvikling

Et andet centralt fund i Vibeke Stenovs ph.d. er, at den enkelte organisation kan have udfordringer med at implementere den person-centrerede gruppeundervisning i praksis.

”Min ph.d. viser, at det kræver ledelsesmæssig opbakning, men at der ofte er mange barrierer, som nye kolleger, udskiftninger, flytninger og organisationsændringer for at implementere og arbejde med at gøre gruppeundervisningen person-relateret,” slutter hun.

Vibeke Stenov fortsætter som postdoc på SDCC, hvor hun blandt andet skal udføre review på effekten af gruppebaseret patientuddannelse.

Mød Vibeke Stenov på Folkemødet på Bornholm på fredag den 15. juni 2018 i Samskabelsesteltet.

Manifest for brugerinddragelse

Manifestet præsenterer en række veje til at nå en vision om mere brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen. Manifestet er udviklet af Tænketank for brugerinddragelse i samarbejde med ViBIS.
https://danskepatienter.dk/om-danske-patienter/publikationer/manifest-for-brugerinddragelse

Definition af brugerinddragelse

ViBIS er det nationale videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Centret indsamler og formidler den nyeste viden på området samt rådgiver og kompetenceudvikler sundhedsprofessionelle.
https://danskepatienter.dk/vibis/om-brugerinddragelse/definition-af-brugerinddragelse
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor