Hensynet til arbejdslivet vinder ofte over hensynet til diabetes

​Forskning fra Steno Diabetes Center Copenhagen viser, at  en del personer med type 1-diabetes ofte oplever det stressende at balancere hensynet til deres sygdom og hensynet til arbejdslivet. Særligt ved uforudsigeligt arbejde og ved mangel på mulighed for at håndtere sygdommen i arbejdsdagen påvirkes reguleringen af blodsukkeret ofte negativt.

Vent...

Type 1-diabetes er en kronisk sygdom, som påvirker de berørte både fysisk, følelsesmæssigt og socialt. Det gælder også i arbejdslivet. Alligevel er der begrænset viden om, hvordan personer med type 1-diabetes oplever at skulle balancere arbejde og sygdom. Netop dette uddyber  en ny ph.d.-afhandling fra Steno Diabetes Center Copenhagen nu .

"Personer med type 1-diabetes udfører ofte "usynligt" arbejde for primært at fremstå som den gode medarbejder. Hensynet til sygdommen kommer på andenpladsen. I min afhandling beskriver jeg de konsekvenser, det kan have, fx bevidst at holde blodsukkeret højt i løbet af arbejdsdagen for at undgå at få generende lavt blodsukker", siger Ulla Møller Hansen, forsker i Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen.

"Jeg peger på, at det giver en form for stress at skulle balancere hensynet til arbejdsdagen og hensynet til sygdommen, og den stress er endnu en byrde for personer med type 1-diabetes, som i forvejen ofte bærer på en stor praktisk og følelsesmæssig byrde i forbindelse med deres diabetes. Samtidig udgør arbejdet en del af livet med diabetes, som der sjældent bliver talt om og sat ord på", fortsætter hun. 

Diabetes som social sygdom

Ulla Møller Hansen har gennem interviews og en stor spørgeskemaundersøgelse i sin forskning identificeret særlige situationer og oplevelser i arbejdslivet, hvor personer med type 1-diabetes oplever et pres.

"Det kan fx være fordomme fra kolleger, der kommer med "velmenende" bemærkninger ved at sige "jeg vidste ikke, man måtte spise kage, når man har diabetes". Sådanne bemærkninger er ofte svære at tackle så nogle vælger at holde deres sygdom for sig selv. Men det betyder også, at de føler sig alene og stressede over manglen på kollegial støtte, hvis der skulle opstå en akut situation med meget lavt blodsukker", fortæller Ulla Møller Hansen.

Derfor vælger mange at lade deres blodsukker ligge højt i løbet af arbejdsdagen – noget der på langt sigt giver en dårligere reguleret diabetes.

"Det er ikke nødvendigvis et problem at  holde blodsukkeret højt – men det peger på, at det kan være en belastning at holde diabetes på sidelinjen i forhold til jobbet", forklarer Ulla Møller Hansen.

Hendes forskning giver et stort bidrag til forståelse af diabetes som en social sygdom, med de fordomme og oplevelser af "ikke at være normal", personer med type 1-diabetes kan opleve.

6 situationer, der gør type 1-diabetes særlig udfordrende at tackle i arbejdslivet:

  • Arbejdsdagen er uforudsigelig
  • Arbejdsdagen indeholder situationer uden plads til at håndtere diabetes
  • Man mangler støtte fra sine kolleger
  • Man mangler støtte fra sin chef
  • Man har ikke selv accepteret sin sygdom
  • Man er i en periode af sit liv, hvor sygdommen er svær at  holde i balance

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor