Nyt samarbejde styrker diabetesbehandlingen

​Københavns Kommune og Steno Diabetes Center Copenhagen har netop indgået en ambitiøs og visionær aftale om samarbejde på tværs af faglighed og sektorer. Målet er at styrke forebyggelsen og behandlingen af borgerne.

Bedre forebyggelse, kompetenceudvikling og opdateret faglighed blandt kommunens personale, samt inddragelse af borgerne i behandlingen. Det er nogle af elementerne i en ny 2-årig samarbejdsaftale, der netop er indgået mellem Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Kommune. Aftalen er et direkte samarbejde mellem kommune og hospital om at styrke det nære sundsvæsen og integrere viden om diabetes på tværs af faglighed og sektorer.

 ”Det er et helt unikt samarbejde mellem landets største kommune og landets største diabeteshospital, vi netop har indgået. Vi har sat rammerne for, hvordan vi i fællesskab løfter diabetesforebyggelse og diabetesbehandling, samt hvordan vi får styrket sammenhæng og kvalitet i forløb for de op mod 30.000 borgere, der lever med diabetes i kommunen. På Steno Diabetes Center Copenhagen er vi utrolig glade for aftalen og glæder os til samarbejdet, ” siger Allan Flyvbjerg, centerdirektør på Steno Diabetes Center Copenhagen.  

”Diabetes er et stort indsatsområde for os, så derfor er samarbejdet meget centralt. Vi ønsker, at sætte fokus på forebyggelse og på det psykiske helbred blandt diabetespatienter, og der rammer samarbejdet plet”, siger administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Katja Kayser.

Undervisning og forebyggelse blandt gravide

Aftalen indebærer bl.a. en indsats for at forebygge diabetes hos kvinder, der har haft graviditetsdiabetes samt deres børn. Andre elementer i aftalen er undervisning fra Steno Diabetes Center Copenhagen af sygeplejersker og SOSU-assistenter med det mål at støtte borgerne i bedst muligt at varetage deres egen insulinbehandling samt samarbejde om støtte til borgere, der både har diabetes og dårligt mentalt helbred. Endelig skal brugerinvolveringen styrkes – i første omgang med en særlig indsats rettet mod borgere med type 2 diabetes.

Aftalen mellem Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Kommune støtter dermed konkret op om anbefalingerne i det udspil om det nære og sammenhængende sundsvæsen, der i slutningen af december 2017 kom fra Sundhedsministeriet.

For yderligere information:

Allan Flyvbjerg, klinisk professor og centerdirektør
Steno Diabetes Center Copenhagen
Tlf. 51 77 95 48

Katja Kayser, administrerende direktør
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Via pressekonsulent Helene Marie Hassager, tlf. 31 20 31 60


Redaktør