SDCC stadig i top i regionens TrivselOP

​SDCC har fortsat de mest tilfredse medarbejdere i regionen. Det fremgår af den trivselsmåling, som er netop er blevet gennemført i årets første kvartal.  

Vent...

​ SDCC fik også en topplacering i 2017 i den årlige TrivselsOP i det første år, som hospital i Region Hovedstaden. Og tendensen fortsætter i de løbende trivselsmålinger, som fremover udføres fire gange om året.

”Jeg er meget glad for at se, at medarbejderne trives godt med deres arbejde set i lyset af al det, de har været igennem i transitionen fra privat til offentlig hospital og de mange forandringer det har medført og stadig influerer på deres arbejdsdag,” siger centerdirektør Allan Flyvbjerg. ” Det flotte resultat er en kæmpe caudeaux til alle medarbejderne og mellemlederne.”

I alle tre kategorier scorer SDCC højest: Faglig kvalitet i arbejdet, tilfredshed med jobbet og forholdene på arbejdspladsen.

Om de løbende trivselsmålinger

Formålet med trivselsmålingerne er at skabe et rum for løbende dialog om arbejdsmiljø og trivsel lokalt på arbejdspladsen. Medarbejderne får tilsendt et spørgeskema med seks spørgsmål om arbejdsmiljø og tilfredshed i jobbet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor