Steno Diabetes Center Copenhagen er medstifter af nyt netværk for forskning i sundhedsfremme i Europa

​Det nye samarbejde er en platform for udveksling af erfaringer og skal bidrage til at tackle social ulighed i sundhed i Europa.

Vent...

Ambitionerne er store for det nye netværk, European Forum for Health Promotion Research (HP Forum), som stiftes i dag [mandag 24. september] på den store europæiske Health Promotion konference i Trondheim: Den stadigt stigende ulighed i sundhed skal bremses, og forskningssamarbejder, som gavner sundhedsfremme, skal sættes i værk. Det fortæller Bjarne Bruun Jensen, leder af enheden for sundhedsfremme ved Steno Diabetes Center Copenhagen og primus motor i det nye europæiske netværk, som er målrettet aktører inden for sundhedsfremme og sundhedsfremmeforskning.


”I netværket skal vi arbejde sammen om at løse problemstillinger, der går på tværs af sundhedsområdet. En generel udfordring er ulighed i sundhed, og der er i princippet ikke forskel på, om du er borger i Tingbjerg eller i en forstad til Paris. Fællesnævneren er, at de dårligst stillede borgere har den dårligste adgang til sundhedsydelser. Det kan vi i netværket hjælpe hinanden med at finde løsninger på. Det kan være så simpelt som at dele de gode erfaringer”, siger Bjarne Bruun Jensen.

Skævhed skal rettes op

Netværket er støttet af en lang række aktører på området for sundhedsfremme, herunder UNESCO Chair for Global Health and Education og WHO. Det er ifølge Bjarne Bruun Jensen en stor muskelkraft, som kan give netværket en drømmestart.


”Vi får en rygdækning, som kan hjælpe os med udleve visionerne om at skabe fælles fodslag i forskning, som er målrettet bedre og evidensbaseret sundhedsfremme i Europa. Det er ambitionen at inspirere hinanden til at lave strategier, som støtter sundhedsfremme og retter op på skævhederne inden for sundhedsområdet. Men vi vil også have pondus til at være med til at påvirke politiske processer. Det er en stor tilfredsstillelse”, siger Bjarne Bruun Jensen. 
Mere forskning om det, som virker.


Bjarne Bruun Jensen er især optaget af, at der kommer en bedre sammenhæng mellem forskningen i sundhedsfremme og implementering af metoder i praksis.
”Der er findes allerede meget forskning, som beskriver de store udfordringer inden for sundhedsområdet. Til gengæld mangler der forskning i effektfulde metoder og i, hvordan de implementeres med succes. Det bliver et af temaerne for det fælles arbejde i netværket”. 


Et af målene er da også at formulere fælles forskningsprojekter, som kan trække større fondsbevillinger fra eksempelvis EU.


”Ved store fondsansøgninger er det meningsfyldt at være store grupper, der søger sammen. Her kan netværket vise sig have stor værdi”, mener Bjarne Bruun Jensen.

Fakta

HP Forum lanceres i dag/[mandag 24. september], og europæiske institutioner, som arbejder med sundhedsfremme på forsknings – og/eller praksisniveau er velkomne i netværket.


Ideen om netværket er opstået på initiativ af IUHPE (International Union for Health Promotion and Education), som Bjarne Bruun Jensen i øjeblikket er europæisk vice president for, NTNU (Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet) og SDCC’s enhed for sundhedsfremme.

Desuden bliver etablering af netværket støttet af en lang række aktører på området for sundhedsfremme: EUPHA, EuroHealthNet, UNESCO Chair for Global Health and Education og WHO. Læs mere om netværket på https://www.ntnu.edu/healthforum


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor