Steno Diabetes Center Copenhagen udvider klinik for type 2-diabetes i Gentofte

​Steno Diabetes Center Copenhagen samler 3300 voksne med type 2-diabetes i en højt specialiseret klinik, der får til huse på Gentofte Hospital. Klinikken vil danne rammen om relevante behandlingstilbud og nyeste viden inden for diabetesbehandling.

Vent...

​Fra mandag d. 3. september åbner en ny og højt specialiseret klinik for behandling af type 2-diabetes i Gentofte. Steno Diabetes Center Copenhagen står for klinikken, der har til huse på Gentofte Hospital. Klinikken vil udelukkende være målrettet behandling af personer med type 2-diabetes og behandlingssted for ca.3300 borgere, bl.a. borgere der hidtil er blevet behandlet på Herlev Hospital. Desuden kommer op til 1000 nyhenviste personer med diabetes om året fra ni kommuner i hovedstadsregionen.


”De personer, der kommer i klinikken for type 2-diabetes, vil dermed få en behandling, der både er så personlig som mulig og baseret på nyeste viden. Personalet vil have stor indsigt i behandling og forebyggelse af komplikationer som fx fodsår, øjenskader og nyreproblemer, og de vil kunne kombinere behandlinger og lave en præcis og individuel behandlingsplan ud fra nyeste viden og muligheder,” fortæller Henrik Vestergaard, overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen. Sammen med afdelingssygeplejerske Merete Glenner udgør han ledelsen af klinikken for type 2-diabetes.


”Samtidig vil alle, der kommer i klinikken, få en fast tilknyttet læge og sygeplejerske, der i videst mulige omfang vil følge dem i hele forløbet og få et tæt kendskab til den enkelte,” fortsætter han.  

Samlet behandlingspakke

Alle relevante tilbud i forbindelse med behandling af type 2-diabetes vil desuden blive samlet i klinikken. Det gælder fx diætister, fodterapeuter, motionstilbud og mulighed for øjnescreening.


”Vi kan dermed tilbyde en samlet behandlingspakke, hvor man har mulighed for at få alle relevante behandlinger samme dag. Det har været et stort ønske fra vores side, så vi kan gøre det så let som muligt i det daglige for de personer, vi har behandlingsansvaret for,” siger Henrik Vestergaard.


Klinikken vil holde til i lokaler på Gentofte Hospital frem til starten af 2021. Herefter vil den sammen med alle øvrige behandlingstilbud fra Steno Diabetes Center Copenhagen rykke til en nybygget og topmoderne diabetesklinik i forlængelse af Herlev Hospital. De faste behandlerteams flytter med, så de tilknyttede personer med diabetes bevarer deres kontaktlæge og -sygeplejerske.


Behandlingen af type 1-diabetes vil foregå i en tilsvarende klinik på Steno Diabetes Center Copenhagens eksisterende adresse på Niels Steensens Vej i Gentofte, hvor en gruppe på cirka 2000 personer med type 2-diabetes vil fortsætte deres diabeteskontrol og behandling.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor