To forskere ved SDCC får stipendier fra Novo Nordisk Fonden til forskning i psykologiske aspekter ved type 1-diabetes

​To forskere fra Diabetes Management Forskning, Vibeke Stenov og Mette Due-Christensen, er blandt modtagerne af stipendier fra Novo Nordisk Fonden (NNF). Deres forskning skal frembringe ny viden om at håndtere diabetes stress og at lære at leve med type 1-diabetes, når man får sygdommen som voksen.

Vent...
Ved Novo Nordisk Fondens uddeling af ph.d.- og postdocstipendier og midler til sygeplejeforskning, er to forskere fra SDCC blandt dette års modtagerne. Begge forskere skal undersøge forskellige psykologiske problemstillinger ved type 1-diabetes.

Vibeke Stenov har fået et postdoc stipendium og skal forske i diabetes stress, og Mette Due Christensen , som sidste år fik tildelt et postdoc stipendium fra NNF til at udvikle et rammeprogram for psykosocial støtte til voksne med ny-opdaget type 1 diabetes, har fået yderigere midler fra puljen til sygeplejeforskning.

Udvikling af metoder til at reducere diabetes stress

Diabetes stress forekommer hos ca. 40 % af voksne med type 1-diabetes. Studier viser, at personer med diabetes stress har sværere ved at håndtere diabetes i hverdagen, har lavere livskvalitet og højere HbA1c sammenlignet med personer uden diabetes stress.

”I mit projekt vil jeg identificere og udvikle effektive metoder til at reducere diabetes stress hos voksne med type 1-diabetes. Jeg håber at kunne pege på mekanismer og effektive metoder til at reducere diabetes stress hos voksne med type 1-diabetes, ”siger Vibeke Stenov. ”Prisen er en anerkendelse af, at det er vigtigt at forske i dette område, og den giver mig mulighed for at bidrage til at forbedre kvaliteten af diabetesbehandlingen – ved at generere detaljeret viden om effektive metoder til at reducere diabetes stress for voksne med type 1-diabetes.”

Rammeprogram for psykosocialstøtte til voksne med ny-diagnosticeret type 1-diabetes

Voksne udgør omkring halvdelen af alle som diagnosticeres med type 1-diabetes. De har brug for støtte til både at lære om diabetes (tekniske færdigheder samt viden om sammenhængen mellem kost, insulin og motion), men også til at lære at leve med diabetes (erkendelsen af at diabetes er livsvarig samt forståelsen for, hvordan diabetes påvirker identitet, sociale relationer og dagligdagen som helhed.). Det påviste Mette Due-Christensen i sin ph.d., som også viste, at der i konsultationerne med de sundhedsprofessionelle blev fokuseret meget på viden om hvad personen skal gøre for at opnå en god blodsukkerregulering fremfor, hvordan personen på bedst mulig vis kan lære at leve med sygdommen.

Mette Due-Christensen skal med midlerne fra NNF, i samarbejde med personer med type 1-diabetes og sundhedsprofessionelle, udvikle et rammeprogram, som kan støtte voksne med ny-diagnosticeret type 1 -diabetes til at lære at leve med sygdommen og til at opnå viden, der anvendes til at mindske risikoen for at udvikle følgesygdomme.

”Den nye bevilling vil medvirke til at vi kan involvere en større gruppe sundhedsprofessionelle i udviklingen af rammeprogrammet, ”siger Mette Due-Christensen. ”Prisen er en opmuntring, når andre kan se værdien af mit forskningsområde, og så giver den mulighed for at inddrage flere samarbejdspartnere fra andre SDCC,” siger Mette Due-Christensen.

Begge studier er forankret i Diabetes Management Forskning med deltagelse af forskningsleder Ingrid Willaing og teamleder Lene Eide Joensen. Vibeke Stenovs projekt udføres i samarbejde med SDC Sjælland (Lise Tarnow), og Mette Due-Christensens projekt udføres i samarbejde med SDC Sjælland og SDC Odense (Jan Erik Henriksen).
 
Uddelingen af alle stipendierne finder sted på Novo Nordisk Fondens sygeplejefaglige dag den 4. april 2019.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor