Aktører på tværs af sektorer samles til Fonds- og netværksdag i regi af ”Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium”

​Steno Diabetes Center Copenhagen er medarrangør af en stor fonds- og netværksdag d. 6. februar 2020 i regi af ’Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium’. På dagen samles aktører på tværs af sektorer og arenaer med et mål om at inspirere hinanden og udvikle nye ideer til indsatser, der kan give ny viden og forbedre praksis på forebyggelsesområdet.

Vent...

Den primære opgave i Forebyggelseslaboratoriet er at medvirke til at skabe nye samarbejder på tværs af forskellige aktører og sektorer i hele landet, og det giver fonds- og netværksdagen stor mulighed for.

Dagen indledes med at en række fonde fremlægger deres strategi og fokusområder på forebyggelsesområdet for de øvrige deltagere, der bl.a. kommer fra kommuner, hospitaler, patientforeninger, forskningsinstitutioner og NGO'er.

Det næste årtis udfordringer indenfor sundhedsfremme bliver derefter belyst i et inspirationsoplæg, som afholdes af professor emeritus i folkesundhed, Adrian Bauman fra Sydney University.

I programmet for resten af dagen er alle aktører på banen, for der skal både pitches ideer til nye projekter og diskuteres i en række workshops, hvad der er væsentlige fremtidige indsatsområder indenfor Forebyggelseslaboratoriets to fokusområder i 2020: 'Mistrivsel hos børn og unge' og 'Forebyggelse af rygning blandt børn og voksne'.

"Det er udfordringerne i praksis, som vi gerne vil have frem og diskuteret på dagen og vi håber dagen vil skabe grobund for helt nye samarbejder og projekter på tværs af sektorer og aktører, " siger Charlotte Demant Klinker, teamleder og projektansvarlig for Forebyggelseslaboratoriet på SDCC, og hun fortsætter:

"Nye og innovative løsninger fordrer, at vi helt fra start får skabt gode samarbejder mellem både fonds-, praksis- og forskerverdenen, så vi får flere perspektiver på fremtidens løsninger. På dagen er alle disse partnere samlet, og vi glæder os meget til at se hvilke ideer og projekter, der vokser ud af dagen. I Forebyggelseslaboratoriet vil vi efterfølgende understøtte en proces med at kvalificere ideer og sætte relevante aktører sammen."

Ved sidste netværksmøde i regi af Forebyggelseslaboratoriet var 51 forskellige organisationer repræsenteret, og forventningerne til fonds- og netværksdagen er at nå op på lige så stor diversitet. Tilmeldingen for dagen lukkede ved 110 tilmeldinger.


Fakta

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium udspringer af Danske Regioners udspil 'SUNDHED FOR LIVET – Forebyggelse er en nødvendig investering' fra april 2017.

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium er en central byggesten for at indfri ambitionerne for den forskningsforpligtigelse og rådgivningsforpligtigelse, specifikt i forhold til forebyggelse, som regionerne har jf. Sundhedsloven.

Forebyggelseslaboratoriet bliver drevet af Region Hovedstaden på vegne af alle regionerne. Forebyggelseslaboratoriet er administrativt forankret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og drives i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen, Sundhedsfremmeforskning.

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor